Fimmtudagur 29.12.2016 - 14:05 - FB ummæli ()

Upprifjun á áhyggjum fagaðila um lokun neyðarbrautarinnar

Eins og flestir muna sannaði neyðarbrautin gildi sitt í árslok 2015 en daginn fyrir gamlársdag í fyrra treysti sjúkraflug í hæsta forgangi algjörlega á neyðarbrautina en ekki var hægt að lenda á hinum tveimur brautunum. Í gær var ekki hægt að lenda með sjúkling í Reykjavík þar sem búið er að loka svokallaðri neyðarbraut og hinar tvær flugbrautirnar voru lokaðar vegna veðurs en það hefði verið hægt að lenda á neyðarbrautinni ef ekki væri búið að loka henni. Flogið var með sjúklinginn til Akureyrar.

Rifjum nú aðeins upp áhyggjur fagaðila frá því í sumar eftir að dómur Hæstaréttar féll í svokölluðu neyðarbrautarmáli en eins og kunnugt er snérist dómur Hæstaréttar um að samningar skyldu halda en ekki um flugöryggi. Ef ríkið hefði ætlað að byggja á því hefði það þurft að leggja fram gögn því til stuðnings sem ekki var gert en algengustu sönnunargögn í slíkum málum eru matsgerðir dómkvaddra matsmanna en ríkið aflaði ekki slíks mats.

Vegna þeirrar alvarlegu stöðu sem upp er komin, sem reyndar fagaðilar bentu ítrekað á, er full ástæða til að minna alþingismenn á orðalag í niðurstöðu héraðsdóms í svokölluðu neyðarbrautarmáli en þar segir: „Í krafti almennra heimilda sinna getur Alþingi einnig, ef því er að skipta, gefið ráðherra fyrirmæli um framkvæmd málefna Reykjavíkurflugvallar, svo og sett sérstök lög um málefni vallarins, þ. á m. um stærð og umfang flugvallarins, eftir atvikum þannig að kveðið sé á um heimildir til eignarnáms vegna ákvæðis 72. gr. stjórnarskrárinnar, sbr. 10. gr. laga nr. 97/1995, og forgang laganna gagnvart hvers kyns áætlunum sveitarstjórna samkvæmt skipulagslögum nr. 123/2010.“

Áskorun flugmanna á flugvél Landhelgisgæslu Íslands

Í Fréttablaðinu 24. júní sl. var birt áskorun flugmanna á flugvél Landhelgisgæslu Íslands þar sem þeir mótmæla harðlega lokun flugbrautar 06/24 og taka undir yfirlýsingu frá Félagi íslenskra atvinnuflugmanna frá 14. júní sl. en félagið lýsti yfir verulegum áhyggjum af stöðu flugöryggismála á Reykjavíkurflugvelli í kjölfar dómsins. Harma flugmenn á flugvél Landhelgisgæslunnar að ekkert tillit hafi verið tekið til flugöryggishagsmuna sjúkra-, leitar-, björgunar- og almannavarnaflugs við ákvörðun um lokun brautarinnar og óttast þeir afleiðingarnar af þeirri ráðstöfun þar sem oft á tíðum þurfi að að fara í slík neyðarflug þegar veður séu hvað verst og aðstæður hvað varasamastar því hafi flugöryggi þeirra sem slíkt flug stunda verið skert.

http://www.visir.is/askorun-flugmanna-a-flugvel-landhelgisgaeslu-islands/article/2016160629429

Áhyggjur Mýflugs

Þá hafa fyrirsvarsmenn Mýflugs, sem sinnir nær öllu sjúkraflugi innan Íslands, ítrekað lýst yfir verulegum áhyggjum vegna lokunar brautarinnar. Í umfjöllun um málið á heimasíðunni www.alltumflug.is frá því 15. júní sl. er m.a. notuð eftirfarandi samlíking: „Það hefur stundum verið sagt að sú ráðstöfun að loka braut 06/24 sé eins og að taka loftpúðann og öryggisbeltin úr hverjum einasta bíl í eigu þjóðarinnar því það veit enginn hvenær hann þarf á þessari mikilvægu braut að halda í vályndu veðri þegar líf liggur við.“

http://alltumflug.is/flugfrettir/9712/Lokun_ney%C3%B0arbrautarinnar_mun_hafa_aflei%C3%B0ingar_-_A%C3%B0eins_t%C3%ADmaspursm%C3%A1l

Áhyggjur Öryggisnefndar Félags íslenskra atvinnuflugmanna

Öryggisnefnd Félags íslenskra atvinnuflugmanna lýsti því strax yfir haustið 2015 að nefndin teldi að skýrsla Eflu um nothæfisstuðul væri ekki rétt þar sem hún væri byggð á röngum forsendum og í andstöðu við alþjóða reglur. Rúmum þremur mánuðum eftir niðurstöðu Samgöngustofu eða með bréfi 9. september 2015 til innanríkisráðuneytis gerði Öryggisnefnd Félags íslenskra atvinnuflugmanna athugasemdir um að í skýrslu Eflu um nothæfisstuðul væri hvergi vitnað í leiðbeiningarreglur Alþjóðaflugmálastofnunarinnar en í þeim sé að finna nánari skýringar á þýðingarmiklum öryggisatriðum sem Efla tæki ekki til greina sem leiddi til þess að skýrslan innihéldi alvarlegar villur. Taldi Öryggisnefndin skýrsluna ónothæfa og óásættanlegt væri að áhættumatsskýrsla Isavia byggist á henni við ákvörðunartöku um breytt fyrirkomulag Reykjavíkurflugvallar. Í bréfinu er m.a. bent á að borið hafi að taka mið af hemlunarástandi flugbrautar, skyggni, skýjahæð, vindhviðum, brautarbreidd og stærðum flugvéla sem flugvellinum sé ætlað að þjóna. Þar sem þessara atriða hafi ekki verið gætt sé útreikningur nothæfisstuðuls rangur. Þá gerir Öryggisnefndin athugasemdir við að áhættumatsskýrslan taki ekki mið af sjúkraflugi. Lýkur Öryggisnefndin bréfi sínu á því að gera alvarlegar athugasemdir við framvindu málsins og bendir á að það sé grundvallaratriði að úrvinnsla sem varði flugöryggismál sé unnin með lögmætum og óvéfengjanlegum hætti.

Eingöngu tímaspursmál 

Á mbl.is í dag er viðtal við Sig­urð E. Sig­urðsson, fram­kvæmda­stjóri lækn­inga á Sjúkra­hús­inu á Ak­ur­eyri, sem seg­ir það þó bara tímaspurs­mál hvenær erfiðara til­felli kem­ur upp. Sig­urður seg­ir eng­an í heil­brigðis­kerf­inu vilja ræða mál­efni ein­stakra sjúk­linga, en það verði engu að síður að ræða stöðu þess­ara mála. „Við skild­um þetta sam­komu­lag þannig að lok­an­ir flug­brauta ættu ekki að koma til, nema það kæmi eitt­hvað sam­bæri­legt í staðinn sem myndi tryggja ör­yggi og skil­virkni í sjúkra­flutn­ing­um. Nú er búið að taka þetta fyrsta skref og það hef­ur ekk­ert sam­bæri­legt komið í staðin,“ seg­ir Sig­urður og kveðst ekki vera að leita að blóra­böggli. Upp sé hins veg­ar kom­in sú staða að það muni koma upp til­felli þar sem lok­un braut­ar­inn­ar hef­ur þessi áhrif. „Við höf­um ekk­ert í hönd­un­um, hvorki nýj­an flug­völl eða nein­ar aðrar aðgerðir þar sem komið er til móts við þetta. Það er bara tímaspurs­mál hvenær eitt­hvað ger­ist og við vit­um það flest.“ http://www.mbl.is/frettir/innlent/2016/12/29/fleiri_tilfelli_muni_koma_upp/

Áhyggjur sérfræðinga í gær og ályktun FMÍ

Í gær lýsti flugstjóri Mýflugs þeirri alvarlegu stöðu sem upp væri komin vegna lokunar svokallaðrar neyðarbrautar; „Núna er komið að því að þetta er orðið að veruleika sem er margbúið að vara við en það er enginn sem hlustar“.  Þá sendi Flugmálafélag Íslands (FMÍ) frá sér fréttatilkynningu með yfirskriftinni „Sjúkraflug liggur niðri af mannavöldum“. Í fréttatilkynningunni segir m.a. „Stjórn Flugmálafélag Íslands man ekki eftir jafn alvarlegri stöðu í flugsamgöngum innanlands og komið hefur fram í dag. Ljóst er að varnaðarorð flugstjóra og sérfræðinga í flugmálum áttu við full rök að styðjast og að stjórnmálamenn hafa gert alvarleg mistök með því að loka Neyðarbrautinni.“

Hér er að finna samantekt frá því í gær sem sérfræðingar sögðu vegna þeirrar alvarlegu stöðu sem upp er komin vegna lokunar svokallaðrar neyðarbrautar: http://blog.pressan.is/gudfinnajohanna/2016/12/28/ord-serfraedinga-um-lokun-neydarbrautarinnar/

Ég tel fulla ástæðu til þess að borgarstjóri og innanríkisráðherra ræði saman um þá alvarlegu stöðu sem upp er komin og margir vöruðu við vegna lokunar svokallaðrar neyðarbrautar og opni brautina hið snarasta fyrir sjúkraflugi meðan unnið er að fullnægjandi lausn. Þá er full ástæða fyrir alþingismenn að láta málið til sín taka. Hér að ofan eru rifjuð upp nokkur varnaðarorð og áhyggjur fagaðila frá því í sumar sem því miður hefur ekki verið hlustað á. Það er algjörlega óviðunandi að ekkert sé gert eða eins og Sigurður E. Sigurðsson framkvæmdastjóri lækninga á Sjúkrahúsinu á Akureyri segir á mbl.is í dag að það er bara tímaspursmál hvenær eitthvað gerist.

Flokkar: Flugvöllur

Miðvikudagur 28.12.2016 - 22:09 - FB ummæli ()

Orð sérfræðinga um lokun neyðarbrautarinnar

Sú alvarlega staða kom upp í dag að ekki var hægt að lenda sjúkraflugvél í Reykjavík þar sem búið er að loka svokallaðri neyðarbraut.

Í dag birti Þorkell Ásgeir Jóhannsson flugstjóri hjá Mýflugi, sem sér um sjúkraflugið, svohljóðandi færslu á facebook:

„Þar kom að því. Nú hefur það gerst að ekki var hægt að koma alvarlega veikum einstaklingi til Reykjavíkur í sjúkraflugi, þar sem við hefðum þá þurft að nota flugbraut 24 (neyðarbrautina) vegna mikils SV-hvassviðris. Aðrar flugbrautir bæði í Reykjavík og Keflavík voru ófærar vegna þessa veðurs.

Það fólk sem ber ábyrgð á þessari skerðingu Reykjavíkurflugvallar lætur sig ekkert muna um að storka örlögum annarra.

Við flugum þessum sjúklingi til Akureyrar þar sem hann fær vonandi fullnægjandi umönnun en þó er ljóst að hann hefði þurft að komast til LSH í Reykjavík. Útkallið var í fyrsta forgangi.“

Í samtali við Alltumflug.is segir Þorkell: „Við sóttum einn sjúkling hérna á Austurlandi og áttum að fara með hann suður í fyrsta forgangi en það var bara ekki hægt – Núna er komið að því að þetta er orðið að veruleika sem er margbúið að vara við en það er enginn sem hlustar“.

Viðtalið er hægt að lesa hér:

http://alltumflug.is/flugfrettir/10511/Sj%C3%BAkraflugv%C3%A9l_gat_ekki_flogi%C3%B0_til_Reykjav%C3%ADkur_%C3%AD_kv%C3%B6ld_me%C3%B0_alvarlegan_veikan_sj%C3%BAkling

Þá birti Flugmálafélag Íslands (FMÍ) eftirfarandi færslu á facebook í dag:

„Sú alvarlega staða er nú komin upp að Reykjavíkurflugvöllur hefur verið með öllu ófær vegna vinda og lokun Neyðarbrautarinnar.

Nú skiptir miklu máli að bregðast hratt við. Að opna Neyðarbrautina á ný kostar ríkissjóð ekkert og getur Alþingi tekið ákvörðun um það þegar í stað. Flugmálafélagið hvetur nýtt þing til þess að bregðast við tafarlaust áður en það verður um seinan og án þess að það hafi þá kostað mannslíf.“

Hér að neðan er tilkynning FMÍ til fjölmiðla nú í kvöld:

Sjúkraflug liggur niðri af mannavöldum
Sú alvarlega staða er nú komin upp að Reykjavíkurflugvöllur hefur verið með öllu ófær frá því snemma í morgun. Engin sjúkraflugvél gat lent á vellinum þar sem búið er að loka þeirri flugbraut sem nýtist í stormi úr suðvestri og er í daglegu tali nefnd Neyðarbrautin. Brautin er þó enn á sínum stað og í góðu ástandi. Aðeins stjórnmálamenn standa í vegi fyrir lendingum á brautinni.

Stjórn Flugmálafélag Íslands man ekki eftir jafn alvarlegri stöðu í flugsamgöngum innanlands og komið hefur fram í dag. Ljóst er að varnaðarorð flugstjóra og sérfræðinga í flugmálum áttu við full rök að styðjast og að stjórnmálamenn hafa gert alvarleg mistök með því að loka Neyðarbrautinni.

Nú skiptir miklu máli að bregðast hratt við. Að opna Neyðarbrautina á ný kostar ríkissjóð ekkert og getur Alþingi tekið ákvörðun um það þegar í stað. Flugmálafélagið hvetur nýtt þing til þess að bregðast við tafarlaust áður en það verður um seinan og án þess að það hafi þá kostað mannslíf.

Samþykkt af stjórn Flugmálafélags Íslands þann 28. Desember 2016.

http://us10.campaign-archive1.com/?u=c211f22f14eee7469dfb57aed&id=6a31fa44a8

Flokkar: Flugvöllur

Mánudagur 12.12.2016 - 21:16 - FB ummæli ()

Skjaldborgin Tjaldborg

Í fréttum RÚV í kvöld var viðtal við 65 ára konu sem er öryrki og býr í húsbíl á tjaldsvæðinu í Laugardalnum. Í fréttinni er upplýst að hún sé búin að vera á biðlista í um 2 ár en samkvæmt upplýsingum frá velferðarsviði Reykjavíkurborgar hafi tæplega 880 verið á biðlista eftir félagslegu leiguhúsnæði 1. desember sl. Meðalbiðtími eftir íbúð sé um 38 mánuðir en þeir sem séu í brýnustu þörfinni bíði skemur en aðrir.  http://www.ruv.is/frett/heldur-jol-i-husbil-i-laugardalnum

Einhverra hluta vegna var ekki rætt við Dag borgarstjóra um málið enda virðist hann meira og minna stikkfrír þegar kemur að vandamálunum í borginni. Þeir sem til þekkja vita hins vegar að Dagur borgarstjóri á stóran þátt í því að skapa þennan vanda með ákvörðunum og athafnaleysi þessa og síðasta meirihluta í borginni. Bæði með því að úthluta ekki lóðum, en á síðasta ári var engri lóð með fleiri en 5 íbúðum úthlutað, og með því að fjölga ekki félagslegum leiguíbúðum árin eftir hrun þegar framboð á húsnæði sem hentaði vel til leigu „flæddi“ út á markaðinn og aðrir sáu kauptækifærin. Borgin ákvað hins vegar að draga úr fjölgun félagslegra leiguíbúða á síðasta kjörtímabili sem m.a. má rekja til vanþekkingar borgarinnar á framboði leiguhúsnæðis og leiguverðs en fljótlega eftir að borgin setti sér húsnæðisstefnu á árinu 2011 hækkaði leiguverð og framboð minnkaði en eftir sat borgin nánast aðgerðarlaus með húsnæðisstefnuna sem hefst á orðunum: „Stefna Reykjavíkurborgar er að allir borgarbúar hafi öruggt húsnæði á viðráðanlegu verði, hvort sem fólk þarfnast stuðnings með sín húsnæðismál eða ekki.“ Borgarbúar geta svo dæmt um það hvort þetta rúmlega 5 ára gamla loforð eigi við rök að styðjast!

Sú stefna borgarinnar að fækka félagslegum almennum leiguíbúðum á síðasta kjörtímabili hefur aukið vandann verulega, en það var fyrst í október 2015 sem Félagsbústaðir áttu jafn margar almennar félagslegar leiguíbúðir eins og félagið átti á árunum 2009 og 2010. Í árslok 2015 áttu Félagsbústaðir 57 fleiri félagslegar almennar leiguíbúðir en í árslok 2009. Borgin ætlaði að fjölga þeim um 200 á árunum 2015 og 2016 en 15. september sl. hafði þeim einungis fjölgað um 99 íbúðir frá 1. janúar 2015, þar af höfðu einungis 11 eignir sem innihalda 15 leigueiningar verið keyptar á tímabilinu 1. janúar 2016 til 15. september 2106.

Það er ljóst að stefna borgarinnar að fjölga þeim um 100 á ári á þessu kjörtímabili hefur ekki gengið eftir. Það er líka ljóst að borginni gengur illa að takast á við ört vaxandi biðlista eftir almennum félagslegum leiguíbúðum. Í fréttinni sem vísað er til hér að ofan voru um 880 manns á biðlista 1. desember sl., 1. september sl. voru 844 á biðlista en um síðustu áramót voru 723 manns á biðlista.

Hér að neðan er linkur á nokkrar greinar sem ég hef skrifað um húsnæðismálin í Reykjavík:

http://blog.pressan.is/gudfinnajohanna/2016/12/06/ekki-a-thessu-kjortimabili/

http://blog.pressan.is/gudfinnajohanna/2016/11/08/57-leiguibudir-a-6-arum/

http://blog.pressan.is/gudfinnajohanna/2016/08/03/lodaverdaleyndin/

http://blog.pressan.is/gudfinnajohanna/2016/06/09/ulfarsardalur-endurskodun/

http://blog.pressan.is/gudfinnajohanna/2016/02/27/thetting-byggdar-og-unga-folkid/

http://blog.pressan.is/gudfinnajohanna/2016/02/24/1887-ibudir/

http://blog.pressan.is/gudfinnajohanna/2016/02/19/lodauthlutanir-borgarinnar-2015/

http://blog.pressan.is/gudfinnajohanna/2016/02/11/bidlistaborgin-reykjavik/

http://blog.pressan.is/gudfinnajohanna/2016/01/17/husnaedisuppbyggingin-i-reykjavik-malthing-november-2015/

http://blog.pressan.is/gudfinnajohanna/2016/01/15/engar-lodir-til-solu/

http://blog.pressan.is/gudfinnajohanna/2016/01/07/spurningar-i-upphafi-ars/

http://blog.pressan.is/gudfinnajohanna/2015/11/05/fjolgun-ibuda-i-reykjavik/

http://blog.pressan.is/gudfinnajohanna/2015/09/18/bryn-thorf-einhleypra/

http://blog.pressan.is/gudfinnajohanna/2015/08/16/vilji-er-allt-sem-tharf-til-ad-leysa-husnaedisvandann/

http://blog.pressan.is/gudfinnajohanna/2015/08/11/felagslegum-leiguibudum-faekkar-i-reykjavik/

http://blog.pressan.is/gudfinnajohanna/2015/02/20/stora-kosningalofordid-vertu-a-gotunni/

http://blog.pressan.is/gudfinnajohanna/2014/11/17/fyrirspurn-um-kaup-a-felagslegum-ibudum/

http://blog.pressan.is/gudfinnajohanna/2014/11/12/eru-2500-3000-nyjar-ibudir-i-bodi-borgarstjora/

http://blog.pressan.is/gudfinnajohanna/2014/10/31/viltu-koflotta-gangstett-eda-felagslegar-leiguibudir/

http://blog.pressan.is/gudfinnajohanna/2014/09/23/skortur-a-felagslegum-leiguibudum-i-reykjavik/

 

 

 

Flokkar: Húsnæðismál

Þriðjudagur 6.12.2016 - 15:53 - FB ummæli ()

Ekki á þessu kjörtímabili

Það gengur hægt að fjölga félagslegum leiguíbúðum í Reykjavík. Í desember 2014 var samþykkt að fjölga þeim um 100 á ári. Það hefur ekki tekist. Á fundi borgarráðs 3. nóvember sl. var upplýst að Félagsbústaðir hafi á tímabilinu 1. janúar 2016 til 15. september 2106 einungis keypt 11 eignir sem innihalda 15 leigueiningar.

Meirihluti borgarstjórnar með Dag B. Eggertsson borgarstjóra í broddi fylkingar hefur nú endanlega horfið frá þeirri stefnu að fjölga þeim um 100 á ári á þessu kjörtímabili. Miðað við „frammistöðu“ meirihlutans á kjörtímabilinu og áætlanir hans til loka kjörtímabilsins mun ekki nást að fjölga þeim um 100 á ári á þessu kjörtímabili eins og lofað var.

Fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar fyrir árið 2015

Í fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar fyrir árið 2015 sem samþykkt var í desember 2014 varðandi Félagsbústaði segir: „Áætluð stækkun á eignasafni félagsins er metnaðarfull eða að nettó fjölgun íbúða í eigu og/eða forsjá félagsins verði 500 íbúðir á næstu 5 árum.“

2014 2015 2016 2017 2018 2019
Kaup eigna Íbúðir 10 110 110 110 110 110
Sala eigna Íbúðir -2 -10 -10 -10 -10 -10

Fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar fyrir árið 2016

Í fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar fyrir árið 2016 sem samþykkt var í desember 2015 varðandi Félagsbústaði segir: „Áætluð stækkun á eignasafni félagsins er metnaðarfull eða að nettó fjölgun almennra félagslegra íbúða í eigu og/eða forsjá félagsins verði 500 íbúðir á tímabilinu 2015—2019.“

2015 2016 2017 2018 2019 2020 Alls
Almennar 44 60 61 159 96 75 495
Utankjarnaíbúðir 15 5 13 33
Búsetukjarni 5 22 23 24 74
Alls 44 80 83 187 133 75 602

„Á tímabilinu verði seldar 12 íbúðir þ.a. nettó fjölgun eigna verði 590, þar af 74 í búsetukjörnum.“

Fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar fyrir árið 2017

Í fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar fyrir árið 2017 sem lögð verður fram til seinni umræðu á næsta þriðjudag segir varðandi Félagsbústaði: „Áætluð stækkun á eignasafni félagsins er metnaðarfull eða að 606 nýjar leigueiningar bætist við safnið á tímabilinu 2016-2021.“

2016 2017 2018 2019 2020 2021 Alls
Almennar 34 46 42 155 147 25 449
Utankjarnaíbúðir 5 8 12 25
Búsetukjarni 5 12 13 32 18 80
Þjónustuíbúðir 52 52
Alls 91 58 60 195 177 25 606

„Á tímabilinu er áætlað að seldar verði 12 íbúðir þ.a. nettó fjölgun eigna verði 594, þar af 80 í búsetukjörnum.“

Flokkar: Húsnæðismál

Þriðjudagur 8.11.2016 - 15:11 - FB ummæli ()

57 leiguíbúðir á 6 árum

Á heimasíðu Félagsbústaða er að finna skýrslur stjórnar fluttar á aðalfundum félagsins og tilkynningar til Kauphallarinnar um fjölda íbúða í eigu félagsins. Hér að neðan er tafla sem unnin er upp úr þessum gögnum sem sýnir fjölda íbúða í eigu félagsins í árslok 2009-2015:

Fjöldi íbúða í árslok 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1. Almennar leiguíbúðir 1844 1844 1789 1790 1778 1817 1901
2. Þjónustuíbúðir fyrir aldraða 310 310 305 307 307 307 307
3. Íbúðir í sértækum búsetuúrræðum 114 115 137 118 118
fyrir fatlaða einstaklinga*

Í árslok 2009 áttu Félagsbústaðir samtals 1844 almennar félagslegar leiguíbúðir og 310 þjónustuíbúðir fyrir aldraða. Sex árum síðar eða í árslok 2015 áttu Félagsbústaðir 57 fleiri félagslegar almennar leiguíbúðir en í árslok 2009. Á sama tímabili hafði þjónustuíbúðum fyrir aldraða fækkað um þrjár. Þá hefur íbúðum í sértækum búsetuúrræðum fyrir fatlaða einstaklinga einungis fjölgað um fjórar frá árslokum 2011 til ársloka 2015.

Þess má geta að það var fyrst í október 2015 sem Félagsbústaður áttu jafn margar almennar félagslegar leiguíbúðir og félagið átti á árunum 2009 og 2010. Hér er linkur á grein sem ég skrifaði skömmu fyrir það eða í ágúst 2015:

http://blog.pressan.is/gudfinnajohanna/2015/08/11/felagslegum-leiguibudum-faekkar-i-reykjavik/

Á fundi borgarráðs 3. nóvember sl. var upplýst að Félagsbústaðir hafi á tímabilinu 1. janúar 2016 til 15. september 2106 keypt 11 eignir sem innihalda 15 leigueiningar. Engin eign hafi verið seld á tímabilinu.

 

*Frá árinu 2011 hafa Félagsbústaðir einnig átt íbúðir í sérstækum búsetuúrræðum fyrir fatlaða einstaklinga þar sem málefni fatlaðs fólks var flutt frá ríki til sveitarfélaga.

Flokkar: Húsnæðismál

Þriðjudagur 18.10.2016 - 20:12 - FB ummæli ()

Hátt veikindahlutfall starfsmanna Reykjavíkurborgar

Hátt veikindahlutfall starfsmanna Reykjavíkurborgar er áhyggjuefni. Bæði vegna þeirra sem í hlut eiga og kostnaðarins sem af því hlýst.

Í svörum við fyrispurnum Framsóknar og flugvallarvina um veikindahlutfall starfsmanna Reykjavíkurborgar kemur fram að veikindahutfallið var 6,1% árið 2013, 6% árið 2014 og 5,9% árið 2015. Þó veikindahlutfallið fari lækkandi er það alltof hátt og langt umfram það sem ásættanlegt er.

Þumalputtareglan hefur verið sú hjá atvinnurekendum að ef veikindahlutfallið sé komið yfir 4% á ársgrundvelli þá sé það á rauðu svæði en helst vilji atvinnurekendur sjá tölur frá 0 upp í 2-3% yfir árið. Veikindahlutfall starfsmanna Reykjavíkurborgar er langt yfir því. Ljóst er að viðverustefna borgarinnar er ekki að virka sem skyldi og því þarf að grípa til frekari aðgerða.

Í svari við fyrirspurn um kostnað vegna veikinda, sundurliðað eftir sviðum/skrifstofum borgarinnar árið 2015 kemur fram að á velferðarsviði, skóla- og frístundasviði og íþrótta- og tómstundasviði sé haldið sérstaklega utan um kostnað vegna afleysinga tilkominna vegna veikindafjarvista.

Árið 2015 var kostnaður vegna afleysinga í langtíma og skammtímaveikindum á íþrótta- og tómstundasviði 26,7 mkr., á velferðarsviði 207 mkr. og á skóla- og frístundasviði var kostnaður vegna afleysinga í langtímaveikindum metinn á 473 mkr. og greiðslur vegna skammtímaveikinda 603 mkr.

 

Flokkar: Óflokkað

Laugardagur 3.9.2016 - 16:17 - FB ummæli ()

Oftúlkaður Hæstaréttardómur?

Í dómsmálinu um lokun neyðarbrautarinnar var ekki gerð krafa um það að ríkið myndi standa við samkomulagið um söluna á landinu í Skerjafirði sem fulltrúar Samfylkingarinnar gerðu f.h. Reykjavíkurborgar og ríkisins 1. mars 2013, þ.e. Dagur B. Eggertsson og Katrín Júlíusdóttir, þó svo vikið sé að samkomulaginu í dómnum þegar fjallað er um valdmörk innanríkisráðherra.

Dómsmálið snérist um samning Hönnu Birnu Kristjánsdóttur og Jóns Gnarr frá 25. október 2013 um lokun neyðarbrautarinnar en ekki um að það að ríkið ætti að standa við samkomulagið um söluna frá 1. mars 2013.  Með dómnum er ríkið því ekki dæmt til að afsala landinu í Skerjafirði til Reykjavíkurborgar.

Í dómi Hæstaréttar er hins vegar vikið að áformaðri sölu landsins í Skerjafirði og gerð samkomulagsins frá 1. mars 2013 milli Samfylkingarfólksins og bent á að efni til hafi falist í þessu samkomulagi skuldbinding um að aðilar myndu á síðari stigum gera kaupsamning og afsal. Tekur Hæstiréttur það fram að áformuð sala heyri ekki undir innanríkisráðuneytið en hafi verið heimiluð af Alþingi í fjárlögum 2013. Eins og kunnugt er var heimildin ekki veitt í síðari fjárlögum en hingað til hefur verið talið að heimildir í fjárlögum gilda bara eitt ár í senn. Er það m.a. staðfest í viðtali sem birtist á visir.is við embættismann í fjármálaráðuneytinu í nóvember 2013.

http://www.visir.is/heimildarakvaedi-um-solu-flugvallarsvaedis-gleymdist/article/2013131129763

Samkomulagið ekki kaupsamningur í skilningi fasteignakaupalaga

Í 7. gr. laga nr. 40/2002 um fasteignakaup (hér eftir nefnd fasteignakaupalögin) er fjallað um þau formsatriði sem samningur þarf að uppfylla til að teljast kaupsamningur. Í 8. gr. fasteignakaupalaga er fjallað um það þegar skuldbindingargildi kaupsamnings er bundið fyrirvara um atvik sem ekki hefur gengið eftir þá skuli kaupsamningur falla niður að liðnum tveimur mánuðum frá því að hann komst á.

Hæstiréttur tekur það skýrt fram að þetta samkomulag frá 1. mars 2013 sé ekki kaupsamningur um fasteign samkvæmt 7. gr. fasteignakaupalaga og þ.a.l. séu þær skyldur sem aðilar gengust undir með samkomulaginu ekki fallnar niður samkvæmt 8. gr. fasteignakaupalaga. Það þýðir að ef þetta væri kaupsamningur (en kaupsamningur telst kominn á með samþykki kauptilboðs) sem hefði verið bundinn ótímabundnum fyrirvara hefði hann fallið sjálfkrafa niður eftir tvo mánuði.

Vangaveltur um það hvað Hæstaréttur er að segja

Af Hæstiréttardómnum er hvorki hægt að ráða hvort ríkið sé enn bundið af samkomulaginu um söluna á landinu í Skerjafirði né hvort það sé fallið niður enda snérist dómsmálið ekki um þetta samkomulag. Það má þó ráða af dómnum að þar sem samkomulagið frá 1. mars 2013 sem Dagur B. Eggertsson og Katrín Júlíusdóttir gerðu uppfyllir ekki þau skilyrði fasteignakaupalaga að teljast kaupsamningur geta ótímabundnir fyrirvarar í annars konar samningum en þeim sem teljast kaupsamningar í skilning laganna ekki fallið niður á grundvelli fasteignakaupalaga.

Til að fá úr því skorið hvort samkomulagið væri enn í gildi þannig að ríkið yrði dæmt til að afsala landinu í Skerjafirði til Reykjavíkurborgar eða eftir atvikum greiða skaðabætur eða hvort það hefði fallið niður þar sem heimildin var ekki endurnýjuð í fjárlögum eða vegna þess að fyrirvarar í samkomulaginu hefðu ekki gengið eftir hefði þurft að láta á málið reyna fyrir dómstólum.

Flokkar: Flugvöllur

Miðvikudagur 31.8.2016 - 10:15 - FB ummæli ()

Fjársveltir skólar

Ástandið er alvarlegt í grunnskólum og leikskólum borgarinnar og það verður að leysa. Lögboðnu skólastarfi er ekki unnt að sinna miðað við núverandi aðstæður og bitnar það á börnunum í borginni. Undanfarna daga hafa starfsmenn leik- og grunnskóla borgarinnar bent á að ástandið hafi aldrei verið jafn slæmt. Hafa bæði skólastjórar leik- og grunnskóla í Reykjavík skorað á borgaryfirvöld að grípa til aðgerða til að leysa fjárhagsvanda skólanna. Þá hafa foreldrar leikskólabarna í Reykjavík komið af stað undirskriftasöfnun þar sem skorað er á borgaryfirvöld að snúa vörn í sókn í leikskóla- og skólamálum. Það er staðreynd að niðurskurður meirihlutans í skólamálum hefur leitt til skertrar þjónustu við börn í leik- og grunnskólum borgarinnar og verður skólahaldi ekki sinnt með viðunandi hætti miðað við núverandi aðstæður. Hafa skólastjórar í Reykjavík bent á að vegna ákvarðana borgaryfirvalda geta grunnskólar í Reykjavík ekki lengur boðið nemendum sínum upp á sambærilega þjónustu og nágrannasveitarfélögin og krefjast þess að pólitískt kjörnir fulltrúar forgangsraði nú þegar í þágu barnanna í borginni, enda verði lögboðnu skólastarfi ekki sinnt miðað við núverandi aðstæður. Við þessu verður að bregðast.

Meirihlutinn í borginni verður að fara setja grunnþjónustuna í forgang og forgangsraða fjármunum í þágu velferðar- og skólamála.

Áskorun leikskólastjórnenda í Reykjavík

Leikskólar í Reykjavík hafa lengi búið við skort á fjármagni til að sinna nauðsynlegri þjónustu. Undanfarna daga hafa leikskólastjórar í Reykjavík líst því yfir að ástandið hafi aldrei verið jafn slæmt. Leikskólastjóri á Nóaborg sagði í viðtali að erfiðara sé að reka leikskóla nú en síðustu fimmtán ár og reksturinn hafi aldrei verið eins erfiður og undanfarið ár. Síðasti vetur og það sem af sé af þessu ári sé  erfiðasta tímabil sem hún hafi átt í sínu starfi og skrifi hún það nánast að öllu leyti á þann meirihluta sem nú stjórni borginni. Ástandið gangi ekki upp og verði borgin að horfast í augu við það. Harkalegur niðurskurður í sérkennslu bitni illa á þeim sem síst mega við því.

http://www.visir.is/slaem-fjarhagsstada-i-leikskolum-reykjavikur–kreppan-var-jolin-midad-vid-thetta-/article/2016160829154

http://www.ruv.is/frett/rekstur-leikskola-aldrei-erfidari

http://www.visir.is/stadan-a-leikskolum-aldrei-verid-jafn-slaem/article/2016160829108

http://www.ruv.is/frett/skoda-ad-haekka-fjarframlog-til-leikskola

Í gær afhentu leik­skóla­stjórn­end­ur í Reykjavík  Degi B. Eggerts­syni borg­ar­stjóra harðorða álykt­un þar sem þeir mót­mæla niðurskurði í leik­skól­um borg­ar­inn­ar og skora á borg­ar­yf­ir­völd að end­ur­skoða fjár­veit­ing­ar til leik­skól­anna.

http://www.mbl.is/frettir/innlent/2016/08/30/hitafundur_i_radhusinu/

http://www.ruv.is/frett/leikskolastjorar-ekki-haegt-ad-skera-nidur

Ályktun skólastjóra í grunnskólum Reykjavíkur

Á fundi skólastjórnenda 29. ágúst sl. var samþykkt ályktun þar sem skólastjórar lýsa yfir verulegum áhyggjum af fjárhagslegri stöðu grunnskólanna í borginni sem leitt hafi til skertrar þjónustu við nemendur. Niðurskurðar til grunnskólanna á síðustu átta árum hafi orðið til þess að rekstur skólanna sé nú algjörlega óviðráðanlegur og vegna ákvarðana borgaryfirvalda geta grunnskólar í Reykjavík ekki lengur boðið nemendum sínum upp á sambærilega þjónustu og nágrannasveitarfélögin. Krefjast skólastjórar grunnskóla í Reykjavík að pólitískt kjörnir fulltrúar forgangsraði nú þegar í þágu barnanna í borginni, enda verði lögboðnu skólastarfi ekki sinnt miðað við núverandi aðstæður.

http://www.mbl.is/frettir/innlent/2016/08/29/rekstur_grunnskola_ovidradanlegur/

http://www.visir.is/skolastjorar-i-reykjavik-krefja-kjorna-fulltrua-um-adgerdir/article/2016160828819

http://www.ruv.is/frett/geti-ekki-sinnt-logbodnu-hlutverki-skola

 

Flokkar: Óflokkað

Fimmtudagur 18.8.2016 - 11:38 - FB ummæli ()

Engar dælur og engir stórmarkaðir úti á Granda

Meirihlutinn í borgarstjórn, þ.e. Samfylkingin, Píratar, Vinstri græn og Björt framtíð, vill ekki dælur fyrir eldsneyti á lóðum stórmarkaða og alls ekki að stórmarkaðir festist í sessi úti á Granda sem meirihlutinn telur jaðarsvæði.

Á fundi umhverfis- og skipulagsráðs í gær hafnaði meirihlutinn fyrirspurn að sett yrði upp sjálfsafgreiðslustöð fyrir eldsneyti á Krónulóðina úti á Granda þar sem það myndi hvorki samræmast stefnu Reykjavíkurborgar um fækkun bensínstöðva né nýsamþykktri loftslagsstefnu Reykjavíkurborgar þar sem markmiðið verði að dælur fyrir jarðefnaeldsneyti innan borgarmarkanna verði 50% færri árið 2030 og verði að mestu horfnar árið 2040. Þá segir meirihlutinn að stórmarkaðir með matvöru í jaðri íbúasvæðis séu jafnframt andstæðir gildandi aðalskipulagi Reykjavíkur þar sem sé að finna stefnur um skipulag vistvænna hverfa og hverfisverslanir. Myndi sjálfsafgreiðslustöð á umræddum stað að öllum líkindum festa stórmarkaðina enn frekar í sessi.

Minnihlutinn þ.e. Framsókn og flugvallarvinir og Sjálfstæðisflokkur samþykktu hins vegar fyrirspurnina og bókuðu:

“Valið stendur um það að hafa bensínsstöðvar á sérlóðum eins og fyrirfinnast nú víða um borg eða bjóða upp á þann möguleika að hafa sjálfsafgreiðslustöðvar fyrir eldsneyti á lóðum þar sem fólk gerir stórinnkaup. Slíkt fyrirkomulag dregur úr ferðum og þar með mengun og meiri möguleikar eru á því að lóðunum sem nú eru sérstaklega nýttar fyrir bensínsstöðvar fækki. Mikið af verslunum eru á þessu svæði sem stór hluti borgarbúa sækir enda mikill fólksfjöldi sem býr þar í kring og fyrirhuguð er mikil uppbygging í næsta nágrenni.”

Flokkar: Óflokkað

Þriðjudagur 9.8.2016 - 13:02 - FB ummæli ()

Minnihlutinn í borgarstjórn vill álit siðanefndar

Í áliti umboðsmanns borgarbúa frá 3. júní sl. kemur fram í niðurstöðu hans um samninga bílastæðanefndar við Miðborgina okkar að það hafi verið verulega ámælisvert að samningarnir hafi verið gerðir án tillits til niðurstöðu hans í áliti frá 10. janúar 2014 enda bílastæðanefnd grandsöm um ólögmæti samninganna a.m.k. frá þeim tímapunkti þegar hann kynnti niðurstöðuna. Samningsgerðin öll, aðdragandi hennar og ákvarðanataka hafi verið í verulegri andstöðu við vandaða stjórnsýsluhætti enda fól hún í sér ógagnsætt ferli við meðferð opinberra fjármuna, þvert á tilmæli. Þá segir: „að þeir kjörnu fulltrúar sem samþykktu að ráðstafa fjármunum Bílastæðasjóðs til Miðborgarinnar okkar, þrátt fyrir að vera grandsamir um að sú ráðstöfun væri ólögmæt, hafi brotið gegn 2. gr. siðareglna kjörinna fulltrúa hjá Reykjavíkurborg.“

Eins og fram kemur í grein sem ég skrifaði um málið 30. júní sl. er ég sammála niðurstöðu hans. Hér er linkur á greinina sem ber yfirskriftina „Meirihluti borgarstjórnar braut siðareglur“

http://blog.pressan.is/gudfinnajohanna/2016/06/30/meirihluti-borgarstjornar-braut-sidareglur/

Tillaga um að leita álits siðanefndar

Framsókn og flugvallarvinir og Sjálfstæðisflokkur lögðu fram eftirfarandi tillögu á fundi borgarráðs 7. júlí sl. um að leitað yrði álit siðanefndar Samband íslenskra sveitarfélaga um málið. Tillögunni var frestað.

Óskað er eftir því að borgarráð samþykki að óska álits hjá siðanefnd Sambands íslenskra sveitafélaga, í samræmi við 29. gr. sveitastjórnarlaga og hlutverki nefndarinnar skv. erindisbréfi, um hvort það sé andstætt, eða fari gegn anda 2. gr. siðareglna kjörinna fulltrúa hjá Reykjavíkurborg ef við ákvarðanatöku sé farið gegn áliti umboðsmanns borgarbúa við ráðstöfun fjármuna. Tillaga þessi er sett fram þar sem í niðurstöðu umboðsmanns borgarbúa frá 3. júní 2016 segir að það hafi verið verulega ámælisvert að samningar hafi verið gerðir án tillits til niðurstöðu hans í áliti frá 10. janúar 2014. Orðrétt segir: „að þeir kjörnu fulltrúar sem samþykktu að ráðstafa fjármunum Bílastæðasjóðs til Miðborgarinnar okkar, þrátt fyrir að vera grandsamir um að sú rástöfun væri ólögmæt, hafa brotið gegn 2. gr. siðareglna kjörinna fulltrúa hjá Reykjavíkurborg“.

Bókun vegna þess að tillöginni var frestað

Á fundi borgarráðs 21. júlí sl. var tillagan lögð fram að nýju og frestað. Lögðu Framsókn og flugvallarvinir og Sjálfstæðisflokkur fram eftirfarandi bókun á fundinum:

Það er ámælisvert að meirihlutinn í borgarráði treysti sér ekki til að taka tillöguna til afgreiðslu núna þrátt fyrir að hafa haft tvær vikur til að kynna sér hana. Áfellisdómur umboðsmanns borgarbúa er alvarlegur og álit hans á þann veg að full ástæða er til að krefjast frekari rannsóknar á málinu. Í álitinu kemur fram að umboðsmaður borgarbúa telur það verulega ámælisvert af hálfu bæði Bílastæðissjóðs og bílastæðanefndar að samningar hafi verið gerðir án tillits til ábendinga hans 10. janúar 2014 en á þeim tíma lá fyrir samningagerð við Miðborgina okkar og að Bílastæðasjóði og bílastæðanefnd hefði átt að vera full kunnugt um ólögmæti samninganna. Í áliti umboðsmanns borgarbúa segir að samningagerðin, aðdragandi og ákvarðanataka sé í ,,verulegri andstöðu við vandaða stjórnsýsluhætti þar sem hún feli í sér ógagnsætt ferli við meðferð opinberra fjármuna þvert á tilmæli.” Að mati umboðsmanns er sú ráðstöfun brot á 2. gr. siðareglnanna. Athugunarverð eru viðbrögð meirihlutans við áliti umboðsmanns og hvort eðlilegt geti talist að þeir fulltrúar meirihlutans sem sitja í bílastæðanefnd og eru jafnframt fulltrúar í forsætisnefnd gerist dómarar í eigin sök með að fjalla sjálfir þar um álitið og fella um það dóma en slíkt getur varla talist eðlileg né góð stjórnsýsla.

 

 

Flokkar: Óflokkað

Eyjan Media ehf. - Kringlunni 4-12, Reykjavík - eyjan(hjá)eyjan.is