Fimmtudagur 19.10.2017 - 09:54 - FB ummæli ()

Þéttingarstefnan hefur aukið húsnæðisvandann

Ástandið í húsnæðismálum í Reykjavík er mjög slæmt. Það vantar nokkur þúsund íbúðir inn á markaðinn. Meirihlutinn í borgarstjórn, þ.e. Vinstri græn, Samfylkingin, Píratar og Björt framtíð, eiga stóran þátt í því vegna einstrengislegrar þéttingar- og lóðaskortsstefnu sem hefur aukið verulega húsnæðisvandann í Reykjavík og búið til skort sem hefur leitt til hækkunar fasteignaverðs. Það er nefnilega ekki hægt níu árum eftir hrun að kenna hruninu eingöngu um heldur stefnu þessara fjögurra flokka.

Vegna íbúðaskortsins í Reykjavík sem rekja má af stærstum hluta til stefnu þessara flokka hefur fasteignaverð hækkað gríðarlega sem gerir ungu fólki nær ókleift að kaupa eigið húsnæði. Það þarf ekki mikla rökhyggju til að átta sig á því að aukið framboð íbúða var og er það eina sem raunverulega leysir vandann. Til að svo hefði mátt vera síðustu árin hefði meirihlutinn þurft að úthluta lóðum og víkja frá þéttingarstefnu sinni. Í stað þess var tímann látinn líða, öðrum kennt um og þulið í sífellu allt það sem á að byggja næsta áratuginn.

Uppbygging hefur gengið hægt enda tekur lengri tíma að byggja á þéttingarreitum eins og byggingaraðilar hafa ítrekað bent á og eftirspurnin er langt umfram framboð. Lítið lóðaframboð borgarinnar og staðsetning húsnæðis á þéttingarreitum hefur leitt af sér hærra húsnæðisverð þar sem verið er að byggja á dýrustu stöðum borgarinnar, allt á kostnað unga fólksins sem hefur ekki ráð á því húsnæði sem er í boði.

Lóðaframboð borgarinnar á fjölbýlishúsalóðum var skammarlega lítið á fyrstu þremur árum  kjörtímabilsins í borgarstjórn, þ.e. frá 1. júní 2014 til 1. júní 2017. Á þessu þriggja ára tímabili var einungis úthlutað lóðum fyrir 14 fjölbýlishús með fleiri en fimm íbúðum, þar af var lóðum undir 8 af þessum 14 húsum úthlutað á tímabilinu mars til maí 2017. Lóð undir eitt slíkt hús var úthlutað 2014, eitt slíkt hús 2015 og fjögur slík hús 2016. Enn er því langt í land að þessi hús verða tilbúin enda er ekki byrjað að byggja megnið af þeim.

Meirihluti borgarstjórnar tók afstöðu með fjármagnseigendum en ekki almenningi með einstrengislegri þéttingar- og lóðaskortsstefnu sem lýsir sér í því að nær eingöngu yrði skipulagt og byggt á lóðum sem hafa verið í höndum annarra aðila en borgarinnar í mörg ár og með því að úthluta alltof fáum fjölbýlishúsalóðum. Eins og öllum átti að vera ljóst var nauðsynlegt að fara blandaða leið en ekki einblína eingöngu á þéttingu byggðar. Staðan í dag væri allt önnur ef það hefði verið gert. Nú er látið að því liggja af fulltrúum þeirra flokka sem mynda meirihlutann í borgarstjórn að ástæðan fyrir þessum mikla húsnæðisvanda sé sú að ríkið hafi ekki afhent borginni lóðir. Það er fyrirsláttur enda á borgin nægt land til að byggja á. Það hentaði hins vegar ekki einstrengislegra þéttingarstefnu meirihlutans í borginni.

Flokkar: Húsnæðismál

Þriðjudagur 12.9.2017 - 13:06 - FB ummæli ()

Tjónið á leiguhúsnæði Orkuveitunnar

Ljóst er að tjónið á húsi Orkuveitu Reykjavíkur (OR) er gríðarlegt og enn er mörgum spurningum ósvarað. Nauðsynlegt er að upplýst verði hvernig brugðist var við skemmdum á húsinu frá byggingu þess, hvort hagsmuna eigenda OR hafi verið gætt þannig að hvorki var ástæða til að skoða og meta galla á húsinu fyrr eða hugsanlegan bótarétt og fyrningu. Þá þarf að kanna hvort tjónið hafi verið aukið með tómlæti og eigin sök með því að grípa ekki til aðgerða og úrbóta fyrr.

Upplýsingagjöf OR 
Það hefur verið furðulegt að fylgjast með upplýsingagjöf OR vegna málsins.Fyrst var látið líta svo út að grunsemdir um skemmdir á húsinu hefðu fyrst vaknað haustið 2015 þegar raki og mygla uppgötvaðist.

Föstudaginn 25. ágúst sl. tilkynnir OR að búið væri að eyða 460 milljónum í tilraunaviðgerðir vegna raka og myglu sem uppgötvaðist í september 2015 og það muni kosta 2-3 milljarða í viðbót að laga skemmdirnar.

Eftir að fyrrverandi forstjóri OR mætir í viðtal á RÚV laugardaginn 26. ágúst sl. og segir frá leka 2009 er sagt frá því í fréttum RÚV sunnudaginn 27. ágúst sl. að í skriflegu svari OR við fyrirspurn fréttastofu vegna ummæla hans sé ítrekað að fyrst hafi tekið að bera á raka og myglu í húsnæðinu haustið 2015.

Í fréttum RÚV mánudaginn 28. ágúst sl. viðurkennir OR svo, að fyrst hafi verið vart við leka árið 2004, þakið hafi lekið 2009 og aftur 2014 og skemmdir vegna myglu hafi fundust árið 2015. Ekkert er minnst á að klæðning, áfellur á þakköntum og vatnsbretti hafi verið farin að losna sex árum áður.

Tilllaga Framsóknar og flugvallarvina 31. ágúst sl.
Lagt er til að borgarráð samþykki að skipa sérstaka úttektarnefnd sem hefur það hlutverk að yfirfara viðbrögð og aðgerðir vegna skemmda á húsi Orkuveitu Reykjavíkur að Bæjarhálsi 1. Skoðað verði hvernig brugðist hefur verið við skemmdum á húsi OR að Bæjarhálsi 1 sem upp hafi komið frá byggingu hússins fram til september 2015 þegar raki og mygla uppgötvaðist.  Kannað verði hvort hagsmuna OR og eigenda þess hafi verið gætt í hvívetna þannig að hvorki hafi verið ástæða til að skoða og meta galla í húsinu fyrr en leki og raki uppgötvaðist í september 2015 né að metinn yrði hugsanlegur bótaréttur eða fyrning. Sérstaklega verði skoðað hvernig brugðist var við leka sem uppgötvaðist 2004 og 2009, hvað viðgerðir hafi farið fram, hvort ástandsúttekt hafi verið gerð og orsökin fundin og hvort talið hafi verið að þær viðgerðir sem fram fóru hafi verið að fullnægjandi þannig að engar vísbendingar væru um frekari leka eða skemmdir fyrr en raki og mygla uppgötvaðist í september 2015. Hvort skoðað hafi verið eða kröfur gerðar á þá aðila sem komu að byggingu hússins eða framleiddu eða seldu efni til byggingar hússins svo sem byggingaraðila, byggingarstjóra, aðalhönnuð, burðarþolshönnuð, tryggingarfélög, eftirlitsaðila, framleiðanda eða seljenda. Hvort  lagaleg staða og hugsanlegur bótaréttur hafi verið kannaður vegna galla á húsinu fram til ársins 2015 m.a. með tilliti til tómlætis eða fyrningar. Er sérstaklega óskað eftir að rætt verði við þá aðila sem unnu hjá OR fram til ársloka 2011 og sáu um fasteignir OR og viðhald þeirra.

Skýrsla Eflu 2009  
Sama dag og Framsókn og flugvallarvinir lögðu fram tillöguna í borgarráði var frumskoðun og mat Eflu frá maí 2009 um skemmdir á klæðningu og gluggum sett inn á heimasíðu OR. Í skýrslunni kemur m.a. fram að Efla telur að líkur séu á að um hönnunargalla sé að ræða, meta þurfi til hvaða aðgerða þurfi að grípa og ganga til viðræðna um úrbætur við verktaka og efnissala.

OR þarf að svara því hvernig brugðist var við skýrslunni að vatnsbretti, klæðning og áfellur á þakköntum væru farnar að losna frá, þ.e. hvort kannað var hvort rigningarvatn væri farið að komast í gegnum veðurhlíf útveggjar að byggingarefnum og hvort kröfur voru gerðar á þá aðila sem Efla bendir á að þurfi að gera. Ef það hefur ekki verið gert þá vantar upplýsingar um það af hverju ekki.

Framsókn og flugvallarvinir hafa óskað eftir upplýsingum um hvernig brugðist var við þeim atriðum sem fram koma í niðurstöðum skýrslunnar frá 2009 og nákvæmri sundurliðun á viðhalds- og framkvæmdarkostnaði.

Sala á fasteignum OR
Á árinu 2013 seldi OR fasteignirnar að Bæjarhálsi 1 á 5,1 milljarð. Í kaupsamningnum kemur fram að OR leigi fasteignirnar og hafi kauprétt af þeim. Í kaupsamningnum er tekið fram að samhliða honum geri aðilar leigusamning um hinar seldu eignir og teljist hann hluti af kaupsamningnum.

Í leigusamningum kemur fram að OR sjái um allan kostnað vegna viðhalds og endurbætur á fasteignunum sem og allan rekstrarkostnað hverju nafni sem hann nefnis svo sem öll opinber gjöld, skatta og þjónustugjöld þ. á m. fasteignaskatta, lóðarleigu, brunaiðgjöld og húseigendatryggingu.

Salan var hluti af hagræðingaráætlun OR „Planinu“ sem m.a. gekk út á að hækka orkuveitureikninga heimilanna, selja eignir, minnka viðhald og fækka starfsfólki.

Þessi kaupsamningur ber það hins vegar með sér að vera málamyndagerningur, þ.e. að frekar sé um að ræða lánasamning en kaupsamning, gerður í því skyni að fegra bókhaldið.

(Greinin birtist í Morgunblaðinu laugardaginn 9. september 2017)

Flokkar: Óflokkað

Fimmtudagur 7.9.2017 - 14:36 - FB ummæli ()

Hvað gerði OR í kjölfar skýrslunnar frá 2009

Það hefur verið einkennilegt að fylgjast með upplýsingagjöf Orkuveitunnar vegna tjónsins á höfuðstöðvum OR að Bæjarhálsi 1.

Föstudaginn 25. ágúst sl. er eingöngu talað um myglu og raka sem uppgötvaðist í september 2015.

Eftir að fyrrverandi forstjóri OR mætir í viðtal á RÚV laugardaginn 26. ágúst og segir frá leka 2009 er sagt frá því í fréttum RÚV sunnudaginn 27. ágúst að í skriflegu svari OR við fyrirspurn fréttastofu vegna ummæla fyrrverandi forstjóra sé ítrekað að fyrst hafi tekið að bera á raka og myglu í húsnæðinu haustið 2015.

Í fréttum RÚV mánudaginn 28. ágúst upplýsir OR svo að fyrst hafi verið vart við leka árið 2004, þakið hafi lekið 2009 og aftur 2014 og skemmdir vegna myglu hafi fundust árið 2015.

Fimmtudaginn 31. ágúst er lögð fram tillaga Framsóknar og flugvallarvina í borgarráði og sama dag setur OR inn á heimasíðu OR frumskoðun og mat Eflu frá því í maí 2009 um skemmdir á klæðningu og gluggum.

Í skýrslu Eflu frá 2009 segir í kaflanum um niðurstöður og næstu skref: „Hvað varðar flögnun á málningu gluggalista er augljóst að um galla er að ræða. Óvenjulegt er að kítti sé notað með glerlistum í álgluggum sem þessum, leita þarf að ástæðum þess að þetta var gert. Hvað varðar los í vatnsbrettum, klæðningu og áfellum á þakköntum telur höfundur allar líkur á að um sé að ræða hönnunargalla. Fara þarf þó yfir frekari hönnunargögn en nú liggja fyrir og útreikninga til staðfestingar. Í framhaldi af því þarf að meta til hvaða aðgerða þarf að grípa til að tryggja festiþol vatnsbretta, klæðningar og áfella. Ganga þarf til viðræðna um úrbætur við verktaka og efnissala vegna ofannefndra skemmda.“

Eftir að hafa lesið skýrslu Eflu frá því í maí 2009 er ljóst að OR þarf að svara því hvort það hafi verið kannað hvort rigningarvatn væri farið að komast í gegnum veðurhlíf útveggjar að byggingarefnum miðað við það að vatnsbretti, klæðning og áfellur á þakköntum voru farnar að losna frá og hvort kröfur hafi verið gerðar á þessa aðila sem Efla bendir á að þurfi að gera. Ef þetta hefur ekki verið kannað þá vantar upplýsingar um það af hverju það var ekki gert.

Á fundi borgarráðs í dag lögðu Framsókn og flugvallarvinir fram fyrirspurn um eftirfarandi atriði:

  1. Óskað er eftir upplýsingum frá Orkuveitu Reykjavíkur um það hvernig brugðist var við þeim atriðum sem fram koma í niðurstöðu Eflu verkfræðistofu maí 2009, skemmdir á klæðningu og gluggum vesturhúss, frumskoðun og mat, en mat Eflu var birt á heimasíðu OR 31. ágúst sl.
  2. Óskað er eftir upplýsingum frá Orkuveitu Reykjavíkur um nákvæma sundurliðun viðhalds- og framkvæmdarkostnaðar vegna húseigna á Bæjarhálsi á árunum 2007-2014, þ.e. í hvaða viðhald eða framkvæmdir var farið nákvæmlega hvert þessara ára og á hvaða húsi og hvernig kostnaður vegna hvers verkþáttar skiptist, en upplýsingar um heildarkostnað hvers árs voru birtar á heimasíðu OR 31. ágúst sl.

Hér er tillaga Framsóknar og flugvallarvina og greinargerð sem lögð var fram á fundi borgarráðs 31. ágúst sl., sem rædd var í borgarstjórn 5. september sl.

http://blog.pressan.is/gudfinnajohanna/2017/09/01/tillaga-um-uttekt-a-or-husinu/

Hér er skýrsla Eflu frá maí 2009:

https://www.or.is/sites/or.is/files/skyrsla_eflu_vegna_skemmda_a_klaedningu_og_gluggum_fra_2009.pdf

 

Flokkar: Óflokkað

Föstudagur 1.9.2017 - 08:28 - FB ummæli ()

Tillaga um úttekt á OR húsinu

Á fundi borgarráðs í gær lögðu Framsókn og flugvallarvinir fram tillögu þar sem lagt er til að borgarráð skipi sérstaka úttektarnefnd vegna galla á húsi Orkuveitunnar en Reykjavíkurborg á tæp 94% í OrkuveitunniÞar sem ljóst er að tjónið á húsi OR að Bæjarhálsi 1 er gríðarlegt er nauðsynlegt að upplýst verði hvernig staðið var að málum eftir að leki kom upp í húsinu nokkrum árum áður en raki og mygla uppgötvaðist í september 2015.  Hvort hagsmuna OR og eigenda OR hafi verið gætt í hvívetna þannig að hvorki hafi verið talin ástæða til að skoða og meta galla í húsinu fyrr né að meta hugsanlegan bótarétt eða fyrningu. Þá þurfi að kanna hvort tjónið hafi verið aukið með tómlæti og eigin sök.  Tillögunni var frestað.

Tilllaga:

Lagt er til að borgarráð samþykki að skipa sérstaka úttektarnefnd sem hefur það hlutverk að yfirfara viðbrögð og aðgerðir vegna skemmda á húsi Orkuveitu Reykjavíkur að Bæjarhálsi 1. Skoðað verði hvernig brugðist hefur verið við skemmdum á húsi OR að Bæjarhálsi 1 sem upp hafi komið frá byggingu hússins fram til september 2015 þegar raki og mygla uppgötvaðist.  Kannað verði hvort hagsmuna OR og eigenda þess hafi verið gætt í hvívetna þannig að hvorki hafi verið ástæða til að skoða og meta galla í húsinu fyrr en leki og raki uppgötvaðist í september 2015 né að metinn yrði hugsanlegur bótaréttur eða fyrning. Sérstaklega verði skoðað hvernig brugðist var við leka sem uppgötvaðist 2004 og 2009, hvað viðgerðir hafi farið fram, hvort ástandsúttekt hafi verið gerð og orsökin fundin og hvort talið hafi verið að þær viðgerðir sem fram fóru hafi verið að fullnægjandi þannig að engar vísbendingar væru um frekari leka eða skemmdir fyrr en raki og mygla uppgötvaðist í september 2015. Hvort skoðað hafi verið eða kröfur gerðar á þá aðila sem komu að byggingu hússins eða framleiddu eða seldu efni til byggingar hússins svo sem byggingaraðila, byggingarstjóra, aðalhönnuð, burðarþolshönnuð, tryggingarfélög, eftirlitsaðila, framleiðanda eða seljenda. Hvort  lagaleg staða og hugsanlegur bótaréttur hafi verið kannaður vegna galla á húsinu fram til ársins 2015 m.a. með tilliti til tómlætis eða fyrningar. Er sérstaklega óskað eftir að rætt verði við þá aðila sem unnu hjá OR fram til ársloka 2011 og sáu um fasteignir OR og viðhald þeirra.

Greinargerð:

Reykjavíkurborg á 93,539% í Orkuveitu Reykjavíkur. Þar sem ljóst er að tjónið á húsi OR að Bæjarhálsi 1 er gríðarlegt er nauðsynlegt að upplýst verði hvernig staðið var að málum eftir að leki kom upp í húsinu nokkrum árum áður en raki og mygla uppgötvaðist í september 2015.  Hvort hagsmuna OR og eigenda þess hafi verið gætt í hvívetna þannig að hvorki var ástæða til að skoða og meta galla í húsinu fyrr né að meta hugsanlegan bótarétt eða fyrningu. Þá þurfi að kanna hvort tjónið hafi verið aukið með tómlæti og eigin sök.  Telji Reykjavíkurborg hins vegar að það sé ekki á valdsviði hennar að hlutast til um slík úttekt heldur sé það eingöngu á valdsviði stjórnar OR er lagt til að borgarráð skori á stjórn OR að láta slíka úttekt fara fram.

Föstudaginn 25. ágúst sl. hélt Orkuveitan blaðamannafund þar sem kynnt var að vesturhús  höfuðstöðva OR að Bæjarhálsi 1 væri illa farið af rakaskemmdum. Byggingarár hússins er 2002. Hafi starfsmenn OR orðið varir við raka og myglu í september 2015 og hafi tilraunaviðgerð hafist um mitt ár 2016. Nemi áfallinn kostnaður vegna skemmdanna 460 milljónum króna. Í júní 2017 hafi legið fyrir mat á árangri tilraunanna og valkostir um framhaldið verið kannaðir. Sex leiðir hafa verið skoðaðar og sé áætlaður kostnaður vegna þeirra á bilinu 1.500-3.020 mkr. OR hafi farið þess á leit við Héraðsdóm Reykjavíkur að dómkvaddur matsmaður verði fenginn til að meta ástæður skemmdanna og tjónið af þeim sem verði að því að meta lagalega stöðu OR og hugsanlegan bótarétt. Ráðgjafar OR í verkefninu eru Efla Verkfræðistofa og VAHANEN Group frá Finnlandi. Einn af burðarþolshönnuðum hússsins starfar hjá Eflu.

Í viðtali á visir.is 26. ágúst sl.er haft eftir Þorvaldi Gissurarsyni forstjóra ÞG verk sem setti upp klæðningu hússins að sér þyki einkennilegt að í öllu ferlinu hafi OR aldrei haft samband við ÞG Verk.

Í fréttum RÚV 26. ágúst sl. kemur fram að Guðmundur Þóroddsson, fyrrverandi forstjóri Orkuveitunnar telur að rekja megi ástand hússins til skorts á viðhaldi vegna sparnaðaraðgerða Orkuveitunnar eftir hrun. „Skorts á viðhaldi og að bregðast ekki við,“ segir Guðmundur í samtali við fréttastofu. „Ég skoðaði þetta nú aðeins eftir að þú hringdir í mig og mér er sagt að menn hafi vitað að húsið lak 2009 og  þá hafi strax verið farið í það að þétta það að einhverju leyti, en ekki verið til fé til þess að halda því verki áfram.“

Í fréttum RÚV 27. ágúst sl, er vísað til ummæla Guðmundar Þóroddssonar að það hafi legið fyrir síðan 2009 að húsið læki. Í fréttinni er tekið fram að í skriflegu svari OR við fyrirspurn fréttastofu vegna ummæla hans sé ítrekað að fyrst hafi tekið að bera á raka og myglu í húsnæðinu haustið 2015.

Í fréttum RÚV 28. ágúst sl. upplýsir upplýsingafulltrúi OR að fyrst hafi verið vart við leka árið 2004, þakið hafi lekið 2009 og aftur 2014 og skemmdir vegna myglu hafi fundust árið 2015.

Flokkar: Óflokkað

Sunnudagur 16.7.2017 - 10:00 - FB ummæli ()

Af hverju voru engin sýni tekin

Engin sýni voru tekin úr sjónum á tímabilinu 20. júní til 5. júlí meðan skólp rann út í sjóinn vegna bilunar í neyðarlúgu skólphreinsistöðvarinnar við Faxaskjól. Um er að ræða lengstu og alvarlegustu bilun sem orðið hefur á skólphreinsikerfinu frá upphafi. Það var fréttastofa RÚV sem upplýsti um málið miðvikudaginn 5. júlí sl.

Á heimasíðu Veitna segir að bilunin hafi verið tilkynnt til Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur þegar hún kom upp.

Í fréttum RÚV föstudaginn 7. júlí sl. kom fram að Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur sendi ekki út tilkynningu vegna bilunarinnar og Veitur, dótturfélag Orkuveitunnar, sem rekur dælustöðina, greindi ekki frá biluninni fyrr en eftir að sagt var frá henni í fréttum RÚV. Haft var eftir umhverfisstjóra Orkuveitunnar í fréttinni að ákvörðun um hvort tilkynnt er um mengunarhættu sé á forræði heilbrigðiseftirlitsins.

S. Björn Blöndal formaður borgarráðs sagði í fréttum RÚV föstudaginn 7. júlí sl. að heppilegra hefði verið að láta fólk vita og Dagur B. Eggertsson borgarstjóri sagði í fréttum RÚV laugardaginn 8. júlí sl., þremur dögum eftir að málið var upplýst í fréttum RÚV, að hann hafi fyrst frétt af skólpmengun við Faxaskjól í fjölmiðlum, þótt skólpdælukerfi borgarinnar hafi verið bilað dögum saman og mörg hundruð milljónir lítra af skólpi hafi flætt í fjöruna.

Enn er mörgum spurningum ósvarað. Af hverju voru engin sýni tekin á tímabilinu 20. júní til 5. júlí? Af hverju varð þessi bilun? Mátti ekki sjá hana fyrir? Hvernig hafði viðhaldinu verið sinnt? Af hverju var ekkert tilkynnt, var það vegna þess að þetta var ekki vaktað og engin sýni tekin á tímabilinu 20. júní til 5. júlí? Af hverju vissi borgarstjóri, sem er æðsti embættismaður borgarinnar, ekkert um málið? Voru lög um upplýsingarétt um umhverfismál brotin og upplýsingastefna borgarinnar? Þessum spurningum er enn ósvarað. Framsókn og flugvallarvinir munu óska eftir því á næsta fundi borgarráðs að þeim verði svarað en engir fundir hafa verið haldnir með borgarfulltrúum um málið. Borgarráðsfundur verður haldinn fimmtudaginn 20. júlí nk.

Í fréttum RÚV miðvikudaginn 5. júlí sl. var greint frá því að 750 lítrar af óhreinsuðu skólpi væri að flæða á hverri sekúndu út í hafið við Faxaskjól í Reykjavík og hafi gert í 10 sólahringa vegna bilunar í neyðarlúgu skólpdælustöðvarinnar. Sýni sem Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur tók 14. og 19. júní sl. hafi ekki gefið tilefni til að gefa út aðvörun en gildin úr þeim sýnum hafi verið undir þeim mörkum sem eru sett við baðstaði í náttúrunni þannig að ekki hafi verið ástæða til að hafa áhyggjur af heilsu fólks við þær aðstæður. Til standi að taka sýni daginn eftir eða 6. júlí og meta stöðuna upp á nýtt.

Í fréttum RÚV fimmtudaginn 6. júlí sl. var upplýst að óhreinsað skólp renni ekki lengur í sjóinn við dælustöðina við Faxaskjól eftir bráðabirgðaviðgerð. Sýni hafi verið tekið.

Í fréttum RÚV föstudaginn 7. júlí sl. var greint frá því að í sýnunum sem tekin voru 6. júlí var saurgerlamengun yfir viðmiðunarmörkum austan megin í fjörunni við Ægisíðu skammt frá skólpdælistöðinni við Faxaskjól en undir viðmiðunarmörkum vestan megin við stöðina við Faxaskjól. Þá segir í fréttinni: „Allar dælur í skólpdælustöðinni við Faxaskjól voru meira og minna óvirkar í 10 sólarhringa og óhreinsað skólp úr stórum hluta höfuðborgarsvæðisins flæddi í fjöruna. Til samanburðar má geta að það tæki tæpa klukkustund að fylla Laugardalslaugina af skólpi miðað við rennslið sem verið hefur. Gagnrýnt hefur verið að hvorki var varað við klóakmengun né tilkynnt um bilun í skólpdælustöðinni. Enn hefur ekki verið greint frá biluninni á vef Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur, en nú rétt fyrir fréttir var greint frá niðurstöðu sýnatökunnar á vefnum. Engin tilkynning er um bilunina á vef Reykjavíkurborgar og Orkuveita Reykjavíkur greindi ekki frá henni fyrr en eftir að fjallað var um málið í fréttum RÚV. Búið er að gera við dælustöðina til bráðabirgða en óvíst er hvenær varanlegri viðgerð lýkur.“ 

 

Flokkar: Óflokkað

Sunnudagur 11.6.2017 - 13:04 - FB ummæli ()

Áætlanir um félagslegar íbúðir standast ekki

Meirihlutanum í borgarstjórn Reykjavíkur, þ.e. Samfylkingunni, Vinstri grænum, Pírötum og Bjartri framtíð, gengur illa að láta áætlanir í húsnæðismálum ganga upp. Meðan biðlistar lengjast og húsnæðisvandinn eykst þylur borgarstjóri upp hverja áætlunina á fætur annarri og færir eignir á milli A og B, þ.e. úr eignasjóði Reykjavíkurborgar yfir til Félagsbústaða, í þeirri von að borgarbúar átti sig ekki á brellunni. Loforðið um að fjölga íbúðum um 100 á ári hjá Félagsbústöðum hefur ekki gengið eftir. Á fyrstu fimm mánuðum þessa árs hefur íbúðunum aðeins fjölgað um þrjár þrátt fyrir áætlanir og verulega fjölgun á biðlistum.

41% aukning á biðlista

Umsækjendum á biðlista eftir almennum félagslegum leiguíbúðum hjá Reykjavíkurborg hefur fjölgað um 41% á tæpu einu og hálfu ári. Í árslok 2015 voru þeir samtals 723 og í árslok 2016 voru þeir samtals 893 og hafði því fjölgað um 23,5% á einu ári. Nú eru samtals 1.022 umsækjendur á biðlista eftir almennum félagslegum leiguíbúðum hjá Reykjavíkurborg.

Talnabrellur borgarstjóra

Íbúðir á vegum Félagsbústaða skiptast í þrennt, þ.e. almennar félagslegar leiguíbúðir, sértæk búsetuúrræði og þjónustuíbúðir fyrir aldraða.

Þar sem ljóst var að áætlanir meirihlutans í borgarstjórn um að fjölga eignum hjá Félagsbústöðum um 100 á ári myndu ekki ganga upp enn eitt árið var brugðið á það ráð í árslok 2016 að færa samtals 88 eignir úr eignasjóði Reykjavíkurborgar yfir til Félagsbústaða. Voru 16 eignir færðar undir sértæk búsetuúrræði* og 72 eignir undir þjónustuíbúðir aldraðra** (sjá mynd).

Með því að færa 88 eignir á milli A og B í bókhaldi borgarinnar lítur út fyrir að fjölgun á eignum Félagsbústaða hafi verið 119 á árinu 2016 en ekki 31 sem er hin raunverulega fjölgun enda íbúar á vegum Reykjavíkurborgar í öllum eignunum sem færðar voru. Von meirihlutans er væntanlega sú að fyrir næstu borgarstjórnarkosningar verði allir búnir að gleyma þessari talnabrellu þegar borgarstjóri fer að þylja upp allar íbúðirnar sem hann er búinn að byggja.

(Greinin birtist í Morgunblaðinu laugardaginn 10. júní 2017)

Flokkar: Húsnæðismál

Þriðjudagur 6.6.2017 - 10:53 - FB ummæli ()

41% fjölgun á biðlista

Umsækjendum á biðlista eftir almennum félagslegum leiguíbúðum hjá Reykjavíkurborg hefur fjölgað um 41% á tæpu einu og hálfu ári og eru nú 1022. Aðeins 3 slíkar íbúðir hafa verið keyptar á þessu ári.

Í árslok 2015 voru samtals 723 umsækjendur á biðlista eftir almennum félagslegum íbúðum í Reykjavík. Í árslok 2016 voru þeir 893. Hafði þeim fjölgað um 23,5% á einu ári. Núna eru 1022 umsækjendur á biðlista og hefur þeim því fjölgað um 41% á tæpu einu og hálfu ári.

Á þessu ári hafa Félagsbústaðir aðeins keypt þrjá íbúðir þar af tvær af Búseta. Á árinu 2016 fjölgaði almennum félagslegum leiguíbúðum um 25, á árinu 2015 um 84 og á árinu 2014 um 17.

Ljóst er að meirihlutanum í Reykjavík gengur illa að láta áætlanir í húsnæðismálum ganga upp. Meðan biðlistar lengjast og húsnæðisvandinn eykst þylur borgarstjóri upp hverja húsnæðisáætlunina á fætur annarri. Loforðið um að fjölga íbúðum um 100 á ári hjá Félagsbústöðum hafa ekki gengið eftir og ljóst að fjölga þyrfti þeim mun meira en áætlanirnar gerðu ráð fyrir.

Flokkar: Húsnæðismál

Mánudagur 15.5.2017 - 11:05 - FB ummæli ()

Alþingi þarf að fara vakna

Vinnubrögðin í svokölluðu neyðarbrautarmáli hafa verið fyrir neðan allar hellur. Í Morgunblaðinu í dag kemur fram að ekki liggur fyrir leyfi Samgöngustofu um lokun neyðarbrautarinnar þar sem áhættumat vegna lokunar hennar hefur ekki verið gert. Samt hefur brautinni verið lokað.

Við í Framsókn og flugvallarvinum höfum ítrekað fjallað um það í borgarstjórn, bókað og skrifað greinar að í niðurstöðu Samgöngustofu frá 1. júní 2015 um áhættumatsskýrslu Isavia vegna fyrirhugaðrar lokunar neyðarbrautarinnar kemur m.a. fram að áhættumatið nái hvorki til áhrifa á flugvallarkerfið í landinu í heild sinni, neyðarskipulags almannavarna né áhrifa á sjúkraflutninga og að það þurfi að gera sérstakt áhættumat ef það á að loka brautinni.

Þá liggur nú fyrir niðurstaða Alþjóða flugmálastofnunarinnar að forsendur útreiknings á nothæfisstuðli voru rangar í skýrslu EFLU en Félag íslenskra atvinnuflugmanna (FÍA) og öryggisnefnd Félags íslenskra atvinnuflugmanna (ÖFÍA) sendi bréf þess efnis til samgönguráðherra um miðjan mars sl. og afrit á umhverfis- og samgöngunefnd Alþingis.

Athugasemdir ÖFÍA

Rúmum þremur mánuðum eftir niðurstöðu Samgöngustofu eða 9. september 2015 sendi ÖFÍA athugasemdir til innanríkisráðuneytis, Samgöngustofu, Isavia og umhverfis- og samgöngunefndar Alþingis um að í skýrslu Eflu um nothæfisstuðul sé hvergi vitnað í leiðbeiningarreglur Alþjóðaflugmálastofnunarinnar en í þeim sé að finna nánari skýringar á þýðingarmiklum öryggisatriðum sem Efla tæki ekki til greina sem leiddi til þess að skýrslan innihéldi alvarlegar villur. Taldi ÖFÍA skýrsluna ónothæfa og óásættanlegt væri að áhættumatsskýrsla Isavia væri byggð á henni við ákvörðunartöku um breytt fyrirkomulag Reykjavíkurflugvallar. Borið hafi að taka mið af hemlunarástandi flugbrautar, skyggni, skýjahæð, vindhviðum, brautarbreidd og stærðum flugvéla sem flugvellinum sé ætlað að þjóna. Þar sem þessara atriða hafi ekki verið gætt sé útreikningur nothæfisstuðuls rangur. Þá gerir ÖFÍA athugasemdir við að áhættumatsskýrslan taki ekki mið af sjúkraflugi. Gerir ÖFÍA alvarlegar athugasemdir við framvindu málsins og bendir á að það sé grundvallaratriði að úrvinnsla sem varði flugöryggismál sé unnin með lögmætum og óvefengjanlegum hætti.

ÖFÍA leitaði álits Alþjóðaflugmálastofnunarinnar (ICAO)

Í fréttabréfi Félags íslenskra atvinnuflugmanna í febrúar sl. er grein eftir Ingvar Tryggvason, flugstjóra og formann ÖFÍA. Þar kemur fram að eftir ítarlega athugun hafi ÖFÍA komist að þeirri niðurstöðu að útreiknaður nothæfisstuðull Reykjavíkurflugvallar skv. ICAO-staðli án brautar 06/24 í skýrslu Eflu væri rangur. Alvarlegasta villan væri sú að bremsuskilyrði á flugbrautum væru ekki tekin með í reikninginn. Bendir hann á að þar sem engin viðbrögð hafi borist við bréfinu frá 9. september 2015 hafi verið ákveðið að fá álit Alþjóðaflugmálastofnunarinnar. Svar hafi borist ÖFÍA þar sem túlkun ÖFÍA á grein 3.1.3 í Annex 14 hafi verið staðfest, þ.e. að taka skuli bremsuskilyrði og önnur veðurfarsleg atriði með í reikninginn þegar nothæfisstuðull sé reiknaður. Þá hafi ICAO tekið undir túlkun ÖFÍA á SARPS-hugmyndafræðinni, að leitast ætti við að ná nothæfisstuðli flugvallar eins háum og unnt væri, nema landfræðilegar takmarkanir væru til staðar. Þá segir hann: „Það blasir því við að skýrsluhöfundar hafa mistúlkað grein 3.1.3 í Annex 14 og lokun brautarinnar var að endingu réttlætt með gallaðri verkfræðiskýrslu.“

 

Flokkar: Flugvöllur

Þriðjudagur 11.4.2017 - 09:55 - FB ummæli ()

Aukið lóðaframboð nauðsynlegt til að leysa húsnæðisvandann

Það hefur alltaf verið erfitt fyrir ungt fólk að koma sér upp þaki yfir höfuðið. Nú er vandinn hins vegar enn meiri vegna skorts á húsnæði og þeirrar staðreyndar að skortur á húsnæði mun verða viðvarandi næstu árin. Nær aldrei hafa færri fasteignir verið til sölu og vegna skortsins hefur fasteignaverð hækkað gríðarlega. Það hefur of lítið verið byggt, áætlanir ganga ekki eftir og lóðaúthlutanir hafa verið alltof fáar. Staða ungs fólks er verulega erfið enda hefur það ekki ráð á því húsnæði sem er í boði í Reykjavík. Unga fólkið á lítið eða ekkert eigið fé, kemst ekki í gegnum greiðslumat og leigir langt umfram greiðslugetu. Vegna skorts á húsnæði í Reykjavík og hve söluverð er hátt hefur unga fólkið verið að færa sig annað. Aukið framboð íbúða er það eina sem raunverulega mun leysa vandann. Til að hægt sé að auka framboðið þarf lóðir og það þarf að byggja húsnæði sem hentar ungu fólki og sem það hefur ráð á.

Ítrekað hefur verið bent á að fjölga þurfi litlum og hagkvæmum íbúðum, úthluta þurfi fleiri lóðum, lækka þurfi lóðagjöld, en í dag er innheimt gatnagerðargjald, byggingarréttargjald og það nýjasta er svokallað innviðagjald, og það þurfi að byggja húsnæði á vegum félaga sem eru rekin án hagnaðarsjónarmiða. Þá hefur verið bent á að einfalda þurfi regluverkið og að skipulagsferlið taki alltof langan tíma.

Aðalskipulag Reykjavíkur 2010-2030 gengur út á þéttingu byggðar á lóðum sem aðallega eru í höndum annarra aðila en Reykjavíkurborgar. Þær lóðir sem verið er að byggja á eða til stendur að byggja á eru flestar í höndum fasteignafélaga og banka á dýrustu stöðunum í borginni og hæpið að þar verði byggðar litlar og ódýrar íbúðir en mikil þörf er á slíkum íbúðum. Það gengur of hægt að byggja til að mæta þeirri miklu eftirspurn sem er og slíkt leiðir af sér verðhækkanir. Ekki hjálpar til lítið lóðaframboð borgarinnar og staðsetning húsnæðisins en þétting byggðar leiðir af sér hærra verð þar sem verið er að byggja á dýrustu stöðum borgarinnar, allt á kostnað unga fólksins sem hefur ekki ráð á því húsnæði sem er eða verður í boði á næstu misserum.

Reykjavíkurborg hefur ekki staðið sig í að úthluta lóðum enda á borgin fáar lausar lóðir á þeim stöðum sem til stendur að byggja á. Nú þegar vantar nokkur þúsund íbúðir í Reykjavík en á síðustu sex árum fjölgaði íbúðum í Reykjavík einungis um 1644 og hluti þeirra er enn ekki fullgerður. Í fyrra náðist einungis að fullgera 399 íbúðir í Reykjavík og áætlað er að í ár verði um 600 íbúðir fullgerðar í Reykjavík. Þar sem fasteignafélögin stýra ferðinni í borginni er byggt húsnæði sem hentar þeirra afkomu og á þeim hraða sem þjónar þeirra hagsmunum. Það munu því líða mörg ár í viðbót þar til sú þörf sem nú þegar er til staðar verður uppfyllt. Hvað þá þörf næstu ára.

Það liggur alveg ljóst fyrir að lóðaskortsstefna Reykjavíkurborgar og einstrengisleg þéttingarstefna hefur aukið vandann verulega. Þétting byggðar er nauðsynleg en gengur ekki upp ein og sér þegar slíkur skortur er á húsnæði. Því höfum við í Framsókn og flugvallarvinum lagt áherslu á að byggt verði meira í Úlfarsárdal en þar eru lóðirnar í höndum borgarinnar. Á grundvelli tillögu okkar frá því í ágúst 2015 er nú verið að endurskoða deiliskipulagið þar en skipulagsvinna er forsenda þess að unnt sé að úthluta lóðum.

Á fundi borgarráðs 20. ágúst 2015 lögðum við í Framsókn og flugvallarvinum fram eftirfarandi tillögu:

„Eins og kunnugt er vantar litlar, ódýrar íbúðir fyrir ákveðinn hóp, t.d. ungt fólk sem á ekki eigið fé, kemst ekki í gegnum greiðslumat og leigir langt umfram greiðslugetu. Því þarf að finna leiðir til að fjölga slíkum íbúðum, t.d. leiguíbúðum og búseturéttaríbúðum, sem yrðu í eigu félaga sem rekin eru án hagnaðarsjónarmiða. Því er lagt til að skipulag Úlfarsársdals verði endurskoðað, þ. á m. þær lóðir þar sem nú er gert ráð fyrir einbýlishúsum eða parhúsum, með það fyrir augum að útbúa lóðir fyrir fjölbýlishús þar sem gert verður ráð fyrir litlum hagkvæmum búseturéttaríbúðum og leiguíbúðum fyrir félög sem eru rekin án hagnaðarsjónarmiða. Hluti af íbúðunum yrði fyrir Félagsbústaði. Skoðað verði hvernig lækka megi byggingarkostnað við hönnun, útfærslu og byggingu húsanna. T.d. mætti skoða hvort hluti húsanna ætti að vera á tveimur hæðum með nokkrum íbúðum á hvorri hæð með tröppum utanhúss til að minnka sameign innan hússins og þar með stofn-, viðhalds- og rekstrarkostnað sameignar, þ.á m. kostnað við lyftu. Til að tryggja félagslega blöndun er t.d. hægt að líta til þekkingar og reynslu Búseta við útfærslu verkefnisins en félagið á og rekur bæði búseturéttaríbúðir og leiguíbúðir og í íbúðunum býr bæði fólk sem fellur undir og ekki undir eigna- og tekjumörk.“

(Greinin birtist í Morgunblaðinu 24. mars 2017)

Flokkar: Húsnæðismál

Þriðjudagur 21.3.2017 - 11:26 - FB ummæli ()

Stofnframlög Reykjavíkurborgar vegna íbúðanna sem Bjarg mun byggja

Á grundvelli samkomulags síðustu ríkisstjórnar við aðila vinnumarkaðarins um byggingu íbúða á grundvelli nýrra laga um almennar íbúðir sem kveða á um stofnframlög var samþykkt á síðasta borgarráðsfundi að úthluta lóðum og byggingarrétti fyrir samtals 236 íbúðir til Íbúðafélagsins Bjargs hses., sem rekið er án hagnaðarmarkmiða, en stofnendur þess eru ASÍ og BSRB. Félaginu er ætlað að tryggja tekjulágum fjölskyldum á vinnumarkaði aðgengi að ódýru, öruggu og vönduðu íbúðarhúsnæði.

Um er að ræða lóðir við Móaveg 2–4, en þar er gert ráð fyrir 120 íbúðum, við Urðarbrunn 33–35 og 130–134, en þar er gert ráð fyrir 53 íbúðum og við Hallgerðargötu á Kirkjusandi, en þar er gert ráð fyrir 63 íbúðum. Stefnt er að því að íbúðirnar verði tilbúnar eftir 2 ár.

Samkvæmt lögum nr. 52/2016 um almennar íbúðir er meginreglan sú að stofnframlag ríkisins skal nema 18% af stofnvirði almennrar íbúðar og stofnframlag sveitarfélags skal nema 12% af stofnvirði almennrar íbúðar. Samkvæmt lögunum getur stofnframlag sveitarfélaga falist í beinu framlagi, úthlutun lóðar eða lækkun eða niðurfellingu á gjöldum sem umsækjanda ber að standa skil á til sveitarfélagsins vegna íbúðanna.

Í úthlutunarbréfunum kemur eftirfarandi fram varðandi greiðslurnar sem Bjargi ber að greiða og hvaða upphæð það er sem fellur niður á grundvelli laganna vegna 12% stofnframlags Reykjavíkurborgar.

Móavegur 2-4

Lóðir og byggingarréttur við Móaveg 2-4 fyrir fjölbýlishús fyrir 120 íbúðir og verslunar- og þjónustuhúsnæði á 1. hæð, 500 fermetrar eða samtals 10.880 fermetrar ofanjarðar og 7.950 fermetrar neðanjarðar að stærð (A) rými og 2.550 fermetrar í B-rými. Heildarfermetrar heimilaðra bygginga á lóðinni er (brúttó) er 18.830.- fermetrar

Gatnagerðargjald, miðað við 10.880 fermetra hús ofanjarðar og 7.950 fermetrar húsi neðanjarðar (bílakjallari) með 120 íbúðir og verslunar- og þjónustuhúsnæði er kr. 128.381.480.-  Gert er ráð fyrir að allur kjallarinn verði nýttur sem bílakjallari við álagningu gatnagerðargjalds. Komi í ljós við innlagningu aðaluppdrátta að rými í kjallara er ekki nýtt sem bílakjallari þá miðast álagning gatnagerðargjald við það og leiðréttist sem nemur gatnagerðargjaldi á nýtanlega fermetra í annað en bílakjallara.

Greitt er kr. 489.600.000.- sem miðast við byggingarmagn ofanjarðar fyrir byggingarréttinn. Samtals er greitt fyrir byggingarréttinn að meðtöldu gatnagerðargjaldi kr. 617.981.480.- Greiðsla fyrir byggingarréttinn gengur til uppgjörs á 12% stofnframlagi Reykjavíkurborgar á framlagi til byggingu íbúða á grundvelli laga nr. 52/2016.

Lóðarhafi skuldbindur sig til þess að framselja á kostnaðarverði íbúða auk sameignar og hlutdeildar í bílakjallara 20% íbúða til Félagsbústaða hf.

Gjalddagi gatnagerðargjalda og 20% byggingarréttar vegna leiguíbúða ASÍ er 90 dagar frá samþykki borgarráðs fyrir framlagi byggingarréttar skv. lögum 52/2016.

Verði samþykkt byggingarleyfi fyrir stærra hús á lóðinni en sem nemur þeirri viðmiðunarstærð sem tilgreind er fyrir lóðina, skal greitt viðbótargatnagerðargjald samkvæmt gildandi gjaldskrá gatnagerðargjalda hverju sinni. Viðbótargatnagerðargjaldið skal greitt áður en byggingaleyfi er gefið út. Ef byggingarréttur á lóðinni eykst eða samþykkt er breytt húsagerð áskilur Reykjavíkurborg sér rétt til þess að endurskoða söluverð byggingarréttar á lóðinni og/eða innheimta greiðslu fyrir aukinn byggingarrétt.Verði samþykkt nýtt deiliskipulag sem heimilar minna byggingarmagn endurgreiðist mismunur á samþykktu byggingarmagni hlutfallslega miðað við ofangreint verð byggingarréttar og fjárhæð gatnagerðargjalda. Tengigjald fráveitu er áætlað kr. 391.586.- fyrir lóðina miðað við byggingavísitölu mars mánaðar og annast Veitur innheimtu gjaldsins.

Urðarbrunnur 33-35 og 130-134

Lóðir og byggingarréttur við Urðarbrunn 130-134, fjölbýlishús fyrir 30 íbúðir, 4120 fermetra að stærð auk 1308 fermetra bílakjallara og Urðarbrunn 33-35, fjölbýlishús fyrir 23 íbúðir og 3.307 fermetra að stærð auk 1025 bílakjallara. Heildarfermetrar heimilaðra bygginga fyrir íbúðir á báðum lóðunum eru 7427 (brúttó).

Gatnagerðargjald, miðað við 3.307 fermetra hús með 23 íbúðir er kr. 36.363.772 og fyrir 4.120 fermetra hús og 30 íbúðir er kr. 45.303.520.- Samtals eru greidd gatnagerðargjöld fyrir bílakjallara kr. 2.565.367. Samtals eru greidd gatnagerðargjöld kr. 84.232.659.

Greitt er kr. 334.215.000.- fyrir byggingarréttinn. Samtals er greitt fyrir byggingarréttinn að meðtöldu gatnagerðargjaldi kr.418.447.659.- Greiðsla fyrir byggingarréttinn gengur til uppgjörs á 12% stofnframlagi Reykjavíkurborgar á framlagi til byggingar íbúða á grundvelli laga nr. 52/2016. Verði breytt nýting á kjallara eða hann stærri en útreikningar reikna hér með reiknast viðbótargatnagerðargjald sem af þeirri breytingu leiðir.

Lóðarhafi skuldbindur sig til þess að framselja á kostnaðarverði íbúða auk sameignar og hlutdeildar í bílakjallara 20% íbúða til Félagsbústaða.

Gjalddagi gatnagerðargjalda og 20% byggingarréttar vegna leiguíbúða ASÍ er 90 dagar frá samþykki borgarráðs fyrir framlagi byggingarréttar skv. lögum 52/2016.

Verði samþykkt byggingarleyfi fyrir stærra hús á lóðinni en sem nemur þeirri viðmiðunarstærð sem tilgreind er fyrir lóðina, skal greitt viðbótargatnagerðargjald samkvæmt gildandi gjaldskrá gatnagerðargjalda hverju sinni. Viðbótargatnagerðargjaldið skal greitt áður en byggingaleyfi er gefið út. Ef byggingarréttur á lóðinni eykst eða samþykkt er breytt húsagerð áskilur Reykjavíkurborg sér rétt til þess að endurskoða söluverð byggingarréttar á lóðinni og/eða innheimta greiðslu fyrir aukinn byggingarrétt. Verði samþykkt minna byggingarmagn með breyttu deilskipulagi endurgreiðist mismunur á á samþykktu deiliskipulagi hlutfallslega miðað við ofangreint verð byggingarréttar og fjárhæð gatnagerðargjalda. Tengigjald fráveitu er áætlað kr. 391.586.- fyrir hvora lóð miðað við byggingavísitölu mars mánaðar og annast Veitur innheimtu gjaldsins.

Hallgerðargata

Lóðir og byggingarréttur á lóðum G og H við Hallgerðargötu (á Kirkjusandslóð) fjölbýlishús fyrir 63 íbúðir og sem heimilar 6.300 fermetra ofanjarðar og 5.500 fermetra kjallara/bílageymslur.

Gatnagerðargjald, er miðað við 5.300 fermetra hús á G lóð með 28 íbúðir er kr. 33.537.800.- þar af 2.500 fermetra bílakjallara kr. 2.749.000.- og fyrir 6.500 fermetra hús á H lóð með 35 íbúðum kr. 41.784.800.- þar af 3.000 fermetra bílakjallara kr. 3.298.800.- eða samtals í gatnagerðargjöld kr. 75.322.600.-

Greitt er fyrir byggingarrétt á báðum lóðunum kr. 283.500.000.- Samtals er greitt fyrir byggingarréttinn að meðtöldu gatnagerðargjaldi kr. 358.822.600.- Greiðsla fyrir byggingarréttinn gengur til uppgjörs á 12% stofnframlagi Reykjavíkurborgar á framlagi til byggingar íbúða á grundvelli laga nr. 52/2016.

Lóðarhafi skuldbindur sig til þess að framselja á kostnaðarverði íbúða auk sameignar og hlutdeildar í bílakjallara 20% íbúða til Félagsbústaða.

Gjalddagi gatnagerðargjalda og byggingarréttar er 90 dagar frá samþykki borgarráðs fyrir framlagi byggingarréttar skv. lögum 52/2016.

Verði samþykkt byggingarleyfi fyrir stærra hús á lóðinni en sem nemur þeirri viðmiðunarstærð sem tilgreind er fyrir lóðina, skal greitt viðbótargatnagerðargjald samkvæmt gildandi gjaldskrá gatnagerðargjalda hverju sinni. Viðbótargatnagerðargjaldið skal greitt áður en byggingaleyfi er gefið út. Hlutfall bílgeymslna í útreikningi á gatnagerðargjaldi er 100%. Sé hluti kjallarans ekki tekið undir bílgeymslu leiðir það til hækkunar gatnagerðargjalds þegar það verður lagt á. Ef byggingarréttur á lóðinni eykst eða samþykkt er breytt húsagerð áskilur Reykjavíkurborg sér rétt til þess að endurskoða söluverð byggingarréttar á lóðinni og/eða innheimta greiðslu fyrir aukinn byggingarrétt. Tengigjald fráveitu er áætlað kr. 391.586.- fyrir hvora lóð miðað við byggingavísitölu mars mánaðar og annast Veitur innheimtu gjaldsins.

Flokkar: Húsnæðismál

Eyjan Media ehf. - Kringlunni 4-12, Reykjavík - eyjan(hjá)eyjan.is