Laugardagur 11.2.2017 - 17:22 - 6 ummæli

Vegtollar: Já, en með ákveðnum skilyrðum þó.

Ég er sammála Jóni Gunnarssyni samgönguráðherra, að í sjálfu sé ekkert því til fyrirstöðu að taka upp vegtolla, ef það yrði gert um land allt og gjaldtakan tæki ekki einungis til höfuðborgarsvæðisins, Suðurlands, Vesturland og Suðurnesjanna. Þannig þyrfti að skoða dýra vegaspotta, brýr og göng um land allt og sérstaklega þau mannvirki sem ekki eru aðeins dýr í byggingu heldur einnig í rekstri t.d. yfir sandana og jökulárnar. Sérstaklega stingur í augu að einungis er gjaldtaka við ein göng og það er á Suðvesturlandi: Hvalfjaðargöngin (5,8 km).

Þegar horft er til gjaldtöku þarf að skoða hvaða möguleika við höfum um land allt. Best að byrja á Suðvesturhorningu en þar stingur ráðherra upp á gjaldtöku út úr borginni. Þar sem við höfum borgað í 20 ár fyrir Hvalfjarðargöngin þarf varla að auka gjaldtöku þar eða þá Reykjanesbrautin, sem hefur næstum því verið kláruð og var hvort eð er að hálfu greidd með vegtollum fyrir áratugum síðan. Síðan komum við að Vestfjörðum en þeir með langflestu göngin miðað við höfðatölu, því íbúafjöldii þar er aðeins 6,955 manns. Við byrjum með Arnardalshamri (30 m), göngunum um Breiðadals- og Botnsheiði (9,12 km) og síðan Dýrafjarargöng (5,6 km) og að lokum Bolungarvíkurgöngum (5,5 km).

Norðlendingar voru lengi afskiptir og fengu aðeins Múlagöng (3,4 km) og hin skelfilegu Strákaöng (800 m), en úr þessu rættist og þá var aldeilis spýtt í lófana með gerð Héðinsfjarðargangna (7,1 km + 3,9 km/lengstu göng landsins) og síðan Vaðlaheiðargöng 6,7 km (sennilega dýrustu göng landsins, en eru að auki skipaskurður). Austfirðingar voru með fyrstu mönnum að fá göng enda ógjörningur að komast til Neskaupsstaðar án ganga, nema að fara með skipi og fengu þeir göng um Oddsskarð (640 m), sem sennilega eru með skelfilegustu og misheppnuðustu göngum í Evrópu. Af þessum sökum þurfti eðlilega að byggja ný göng frá Eskifirði til Norðfjarðar (7,5 km). Með tilkomu álversins á Reyðarfirði voru síðan Fáskrúðsfjarðargöng (5,9 km) byggð til að gera landið að einu vinnusvæði.

Sunnlendingar hafa engin göng, en eru hins vegar fordekraðir af fjárlaganefnd Alþingis og Vegargerðinni með stórhættulegum Suðurlandsvegi, sem veit ekki hvort hann er með 2, 3 eða 3,5 eða jafnvel á köflum 4 akreinar. Sunnlendingar elska auðsjáanlega einbreiðar og að hruni komnar brýr, handónýta og stórhættulega vegaspotta að fjölmennustu ferðamannastöðum landsins, s.s. Þingvalla, Gullfoss og Geysi eða Jökulsárlón og Eyjafjöll og Vík í Mýrdal, svo örfáir af merkustu ferðamannastöðum Suðurlands séu nefndir, þar sem langflestir ferðamenn og Íslendingar ferðast um allan ársins hring.

Þegar við horfum á landið allt sést að það er víða hægt að taka upp vegatolla og finnast mér vegagöngin fyrir vestan, norðan og austan álitlegir kostir, því varla er hægt að láta ferðamenn á Suðvesturhorni landsins borga fyrir uppbyggingu sem ALDREI HEFUR FARIÐ FRAM ÞAR, heldur hefur einungis farið fram utan 300 kílómetra radíus frá höfuðborgarsvæðinu.

Ef við tökum VEGATOLLA – þá skulu ALLIR borga þá en ekki einungis íbúar höfuðborgarsvæðiðsins, Suðurnesja og Suður- og Vesturlands.

Flokkar: Óflokkað

Föstudagur 20.1.2017 - 18:52 - 20 ummæli

Kjarninn – taglhnýtingur „vinstri velferðarstjórnarinnar“.

Enn einu sinni óskapast Kjarninn yfir „leiðréttingu á forsendubresti“ sem gerð var fyrir rétt rúmum 2 árum síðan. Fyrir einhverjar sakir virðist það vera skoðun ritstjórnar Kjarnans, að ekkert megi gera fyrir venjulegt millitekjufólk eða þá sem þéna aðeins meira í okkar þjóðfélagi. Kjarninn er sennilega þeirrar skoðunar að við eigum einungis að greiða 40-50% tekna okkar ríkissjóð og varla einu sinni njóta þaðan eðlilegrar þjónustu hins opinbera. Gagnrýni Kjarnans og annarra vinstri sinnaðra fjölmiðla er ekki síst einkennileg af því að það var yfirlýst stefna ríkisstjórnar Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar að LEIÐRÉTTINGIN væri ekki og hefði aldrei átt að vera tekjujafnandi aðgerð, enda hefðu „þeir tekjulægstu“ og „skuldahæstu“ fengið sérstakar vaxtabætur hjá „Vinstri velferðarstjórninni“, en að auki  niðurfellingar á skuldum, sem stóðu okkur „milljónamæringunum“ aldrei til boða.

Þegar skuldaleiðréttingin hjá ríkisstjórn Sigmundar Davíðs átti sér stað var síðan auðvitað tekið tillit til þeirra skuldaleiðréttinga, sem búið var að gera hjá „fátæka fólkinu“ en skiljanlega var ekki hægt að leiðrétta skuldirnar tvisvar hjá sama fólkinu, frekar en hægt er að refsa tvisvar fyrir sama glæp. Það var alveg skýrt frá byrjun hjá Framsóknarflokknum – og þeir unnu sinni stóran kosningasigur gekk út á það – að þeir ætluðu að leiðrétta FORSENDUBRESTINN hjá öllum, ekki bara sumum, enda höfðu allir skuldarar orðið fyrir a.m.k. 30-50% hækkunum á fasteignalánum sínum, sem leiðréttar höfðu verið hjá öllum þeim – t.d. mér – sem voru glæfralegir og skulduðu bíla- eða fasteignalán í svissneskum frönkum og jenum. Rétt er að taka fram að ég hef aldrei verið í Framsóknarflokknum og aldrei kosið þann flokk. Í fyrrnefndum kosningum kaus ég Samfylkinguna, enda leitar klárinn þangað sem hann er kvaldastur; líkt og ristjórn Kjarnans staðfestir æ ofan í æ.

Leiðréttingin hjá mér persónulega var hins vegar frekar klén, hvað verðtryggðu lánin varðaði eða í kringum 10% af höfuðstól lána árið 2014, þannig að ég sat eftir sem áður uppi með langstærstan hluta hækkana lána vegna forsendubrests í kjölfar hækkana verðtryggðra lána. Ég og þúsundir annarra Íslendinga fengum enga aðstoð frá „Vinstri velferðarsstjórninni“ – urðum aldrei vör við neina SKJALDBORG. Því miður er það svo í langflestum tilfellum að gagnrýnin á framkvæmd skuldaleiðréttingar er aðeins BULL öfundsjúks fólks, sem annaðhvort var ekki búið að koma yfir sig þaki á þessum tíma – og lenti þar af leiðandi ekki í neinum forsendubresti – eða viðkomandi voru með sín lán gengistryggð í svissneskum frönkum og jenum og höfðu þegir mun stærri „leiðréttingu“ en aðrir, eða höfðu verið í svo glórulausum fjárfestingum fyrir hrun að EKKI VAR NOKKUR LEIРað bjarga þessum skuldurum fyrir horn með einhverjum sértækum aðgerðum – stórum eða smáum – svo sem; sérstökum vaxtabótum, 110% leiðinni eða greiðsluaðlögun (greiðsluskjól o.s.frv.).

Flokkar: Óflokkað

Fimmtudagur 29.12.2016 - 09:07 - 3 ummæli

Bjarni Ben: launaleiðrétting en ekki kauphækkanir

Á Íslandi er að fara fram „launaleiðrétting“ og því ekki að ræða um beinar kauphækkanir. Kaupmáttur hrundi í bankakreppunni þegar allt fór hér á hliðina. Líklega hefur kaupmáttartapið verið um 15-20% á árunum 2009-2010, en þessum árum var hagvöxtur -4,7% árið 2009 og -3,6% 2010 og gengið féll um a.m.k. 50% veturinn 2008/2009, auk þess sem verðbólga var 25-30% á árunum 2007-2010.

Nú þegar þjóðarbúið er ekki aðeins búið að jafna sig, heldur er á blússandi ferð, er verið að leiðrétta launin upp í það sem þau voru 2005-2006, auk þess sem sá hagvöxtur, sem myndast hefur eftir hrun, er að bætast við, en sá hagvöxtur er um 18%. Gengið er einnig að komast í jafnvægi eftir að hafa verið óeðlilega lágt um árabil. Ekki má gengið þó styrkjast mikið meira, því þá fer það að valda útflutningsgreinunum verulegum vandræðum, sem er engum í hag. Mér sýnist því frekar að hlutirnir séu að komast aftur í jafnvægi, nú þegar kaupmáttur styrkist þokkalega og gengið komið á þann stað sem það er, frekar en að hér sé allt af fara úr böndunum.

Það segir sig sjálft að íhaldið – í sinni sérhagsmunagæslu fyrir hina fáu – er ekki sátt við þetta frekar en fyrri daginn, heldur vill að örfáir útgerðarmenn og stórir ferðaþjónustuaðilar raki hér saman peningum á meðan vinnumaurarnir eiga vart til hnífs og skeiðar og hafa ekki efni á að endurnýja bílana sína, nauðsynleg heimilistæki eða skella sér í helgarferð til London.

Nei, vinnumaurarnir skulu ekki hafa sömu kjör og í nágrannalöndunum, þrátt fyri að þjóðarframleiðsla hér sé með því hæsta sem gerist á byggðu bóli, heldur eiga allir býkúpunni að vera iðnir fyrir Drottninguna, sem á að liggja í makindum sínum og hafa það huggulegt; allt tal um að grilla á kvöldin er einungis til að slá ryki í augunum á almenningi!

Flokkar: Óflokkað

Fimmtudagur 22.12.2016 - 19:04 - 3 ummæli

Við erum öll meira og minna geðveik

Það er mér ljúft og skylt að greina frá því að eftir að ég var greindur með illkynja krabbamein í janúar á þessu ári og um svipað leyti varð ég mjög þunglyndur. Að læknisráði voru mér gefin þunglyndislyf, sem ég tók þar til fyrir um 2 mánuðum síðan.

Lyfin voru tekin af mér af því að ekki var talin ástæða til frekari lyfjatöku, þar sem mér leið mikið betur. Auðvitað eru til „fullkomnar“ fjölskyldur og „fullkomið“ fólk, þar sem aldrei bjátar neitt á og það er vel, en þó á ég bágt með að trúa því að slíkur „fullkomleiki“ sé til.

Í lífinu skiptast á skin og skúrir og það getur haft þau áhrif að fólk á tímabundið við geðræn vandamál að stríða. Hins vegar getur það einnig verið að fólk eigi við slík vandamál að stríða án þess að á því séu einhverjar „eðlilegar“ skýringar.

Ég óska ekki aðeins Gunnari Hrafni þess, að hann fái hjálp til að fást við sinn sjúkdóm og lækningu, heldur einnig að við getum í framtíðinni rætt um þessi mál af meiri hreinskilni og á opnari hátt en hingað til hefur verið hægt.

Guð blessi ykkur öll í skammdeginu 😀

Flokkar: Óflokkað

Laugardagur 17.12.2016 - 21:08 - 12 ummæli

Castro og Píratar sammála um jólin

Það var fyrst 1998 sem Fidel Castro aflétti banni við jólunum og var því á undan Pírötum hvað hatur á jólunum varðar. Þeir sem vilja umbylta þjóðfélagsskipan byrja jafnan á „helgum“ hlutum líkt trúarhátíðum, þ.e. Jólum, Páskum og Hvítasunnu. Þannig er hægt að brjóta niður ríkjandi þjóðfélagsskipan án þess að það sé of grunsamlegt.

Um árabil hef ég þó „predikað“ einhverja lausn í átt að „Westfälischer Friede“, en það var endirinn á 30. ára stríðinu 1618-48. Ég vil þó segja að ég er kristinn maður og ég held að Kristnin hafði í raun verið stærsta skref sem við höfum stigið í átt til æðri siðmenningar og þá ekki aðeins á Íslandi, heldur Vesturlöndum öllum.

Engu að síður vil ég að minn flokkur – Viðreisn – fari að skoða aðskilnað ríkis og kirkju og þá ekki síst m.t.t. hagsmuna kirkjunnar. Íslenska þjóðkirkjan hefur fjarlægst okkur „sóknarlömbin“ og á liðnum árum erum orðin mjög fá sem höldum tryggð við okkar gömlu þjóðkirkju.

Nýlegt „Laugarnes-mál“ hafa í raun sent mig í þá átt að skoða aðrar lútherskar kirkjur, en þar sem Fríkirkjan hefur boðið múslimum að halda sínar trúarsamkomur þar, held ég að ég biðji kannski bara heima hjá mér. Ég þarf ekki að borga til kirkju sem hefur gleymt mér en er meira upptekið af ólöglegum innflytjendum.

.

Flokkar: Óflokkað

Fimmtudagur 15.12.2016 - 22:16 - 5 ummæli

5-7 þúsund flóttamenn á næsta ári

Í lok desember verða þetta líklega um 300 manns, sem sótt hafa um pólitískt hæli í desember (frá og með 1. janúar „alþjóðleg vernd“). Þetta gera 3.600 flóttamenn á ársbasis og fjöldinn hefur stigmagnast á liðnum mánuðum. Með nýrri og enn frjálslegri útlendingalöggjöf, sem Alþingi samþykkti án nokkurar umræðu fyrir skömmu síðan, mun fjöldinn margfaldast og mun líklega fara í a.m.k. 5-7 þúsund manns á næsta ári. Framreiknað og með áframhaldandi stigvaxandi hækkun koma þá væntanlega a.m.k.70-100 þúsund flóttamenn á næstu 10 árum.

Þráfaldlega og í raun með ótrúlegri ósvífni og óraunsæi hefur því verið haldið fram undanfarna mánuði að með nýjum útlendingalögum nr.80/2016 muni flóttamönnum fækka verulega en ekki fjölga. Jafnvel leikmaður á borð við sjálfan mig, sem hefur fylgst vel með þessum málum í 25 ár og unnið við þau, er þetta óskhyggjan ein, ef ekki hreinar lygar. Það eitt að í nýjum útlendingalögum nr. 80/206 skuli aðeins minnst 96 sinnum á skyldur útlendinga, en hins vegar 211 sinnum bent á rétt hans til allra mögulegra hluta er kannski tilviljun, en þá ansi skemmtileg tilviljun engu að síður.

Það fyrsta, sem sérstaklega vakti athygli mína í nýjum útlendingalögum er, að neiti útlendingur, sem sækir um alþjóðlega vernd, að gangast undir aldursgreiningu er óheimilt að byggja synjun umsóknar viðkomandi á þeirri ástæðu einni saman. Þetta þýðir í raun að viðkomandi flóttamaður nýtur verndar sem barn, án þess að þurfa að sanna að hann, hún eða það (sé viðkomandi óöruggur um kynvitund sína) sé barn. Rétt er að benda á að í nýju lögunum eru réttindi barna vel skilgreind og ákvæði nýju laganna um vernd barna eru – réttilega – mun meiri en réttindi fullorðinna.

Þá kom mér spænskt fyrir sjónir að refsileysi vegna ólöglegrar komu eða falsaðra eða stolinna skilríkja sé tryggt í bak og fyrir í nýju lögunum, en þetta er algjörlega nýtt. Og í ljósi jafnræðisreglu – og kannski svolítið í gamni – ætti slíkt einnig að gilda um Íslendinga er villa á sér heimildir, t.d. þegar fólk kaupir vöru með sviknum krítarkortum eða stolnum skilríkjum eða hnuplar einhverju úti í búð. Í raun þýðir þetta að hver sem er getur komið á fölsuðum pappírum  og losað sig við skilríkin og sagst vera hver sem er. Þannig er ekki hægt að tryggja öryggi landsmanna, en t.a.m. eru þúsundir liðsmanna ISIS nú á flótta undan réttvísinni. Samkvæmt lögunum skal allur vafi um uppruna og nafn viðkomandi túlkaður umsækjanda í hag.

Samkvæmt nýju lögunum, skal umsækjanda um alþjóðlega vernd jafnframt standa til boða húsnæði, framfærsla og nauðsynleg heilbrigðisþjónusta, þar á meðal vegna geðraskana og geðfötlunar. Sérstakt tillit skal tekið til þeirra sem hafa sérþarfir eða þurfa sérstaka aðstoð. Á sama tíma lesum við um aldraða, öryrkja og unga Íslendinga, sem gista í hjólhýsum í Laugardalnum af því að ekkert húsnæði er til staðr. Sama gildir um biðlista í heilbrigðisþjónustunni, en sjálfur þurfti ég að bíða í 4-5 mánuði síðastliðið vor til að fá aðgerð vegna illkynja krabbameins.

Þolendum pyndinga, nauðgana – eða annars alvarlegs ofbeldis – skal veitt viðeigandi heilbrigðisþjónusta og sálgæsla vegna skaða af völdum þess þegar þeir njóta alþjóðlegrar verndar. Þar sem ég er aðstandandi barns sem var nauðgað, veit ég af eigin reynslu að úrræðaleysi stjórnvalda og skilingsleysi dómsvalda gagnvart eigin þegnum er algjört og því ótrúlegt að bláókunnugu fólki sé lofað meiri þjónustu og „réttlæti“ en eigin þegnum.

Þar sem ofsóknir eru skilgreindar, í nýju útlendingalögunum, virðast þær geta falist í öllu milli himins og jarðar, þ.e. andlegu, líkamlegu eða kynferðislegu ofbeldi eða löggjöf og aðgerðum stjórnvalda, lögreglu og dómstóla, sem fela í sér mismunun að efni til eða vegna þess hvernig þær eru framkvæmdar. Einnig geta ofsóknir falist í saksókn eða refsingu, sem er „óhófleg“ eða mismunar einstaklingum á „ómálefnalegum“ grundvelli, en þetta er svo loðið orðalag að það getur átt við hundruð þúsunda manna í löndum á borð við Bandaríkin, Rússlandi og Kína, hvað þá í öðrum hlutum heimsins.

Sömu sögu er að segja um fólk, sem synjað er um notkun réttarúrræða, er leiðir til „óhóflegrar og mismunandi refsingar“ – allt gildishlaðin orð. Að ógleymdum ákvæðum í nýjum útlendingalögum, þar sem fólki er tryggð alþjóðleg vernd vegna saksóknar eða refsingar fyrir að neita að gegna herþjónustu í átökum, þar sem þátttaka í slíkri herþjónustu myndi fela í sér glæpi eða athafnir sem eru ósamrýmanlegar vilja þessa fólks – ótrúlega teygjanlegt hugtak í heimi, þar sem flest lönd eru með heri. Þarna getur eiginlega hvaða liðhlaupi í erlendum her sótt um alþjóðlega vernd hér á landi.

Þegar vernd fyrir ofsóknum er skoðuð, virðist manni skoðanaágreiningur við stjórnvöld, milli einstaklinga eða jafnvel innan fjölskyldna nægja til að fá hér hæli. Þá geta ofsóknir vegna trúarbragða ekki aðeins vísað til trúarskoðana eða annarra lífsskoðana, heldur einnig til „guðleysis og tjáningar þeirra og þátttöku í hvers konar trúarsamkomum, opinberum eða ekki, eða ákvörðunar um að taka ekki þátt í þeim, aðgerða sem byggjast á trúarskoðunum og frelsis til að skipta um trú“ – svo vitnað sé beint í lögin. Þannig geta flestir „gert sér upp“ ástæður til að segjast vera ofsóttir vegna trúarbragða eða heiðni.

Ríkisfangslausir einstaklingar, sem staddir eru hér á landi, en teljast ekki flóttamenn í ljósi annarra ákvæða laganna, hafa einnig sjálfstæðan rétt til alþjóðlegrar verndar á grundvelli ríkisfangsleysis. Samkvæmt upplýsingum SÞ eru um 10 milljónir ríkisfangslausir í heiminum í dag.

Dvalarleyfi á grundvelli mannúðarsjónarmiða er einnig orðað þannig, að ef viðkomandi „getur getur sýnt fram á ríka þörf fyrir vernd, t.d. af heilbrigðisástæðum eða vegna erfiðra félagslegra aðstæðna viðkomandi eða erfiðra almennra aðstæðna í heimaríki eða í landi sem honum yrði vísað til“ þá má líta til almennra mannúðarsjónarmiða. Þetta þýðir í raun að 6 milljarðar fólks – sem búa við lakari lífskjör en á Vesturlöndum – geta sótt um „alþjóðlega vernd“ hér á landi.

Þá er öllum sem stunda vændi í heiminum tryggður réttur til dvalarleyfis, ef þeir segjast vera fórnarlömb mansals og það sama gildir um barn viðkomandi ef það er statt hérlendis með foreldri.

Í raun geta allir sem eru pólitískt ósammála sínum yfirvöldum, trúað fólk eða heiðið, ríkisfangslausir, hommar, lesbíur eða kynskiptingar, fátækt eða sjúkt fólk, eða sem á erfitt vegna félagslegra aðstæðna, liðhlaupar í stríðum, fólk sem hefur sætt kynferðislegu ofbeldi, hórur og börn þeirra, allir þolendur nauðgana um heim allan eða eru í einhverjum ágreiningi við einn eða annan, sótt um hæli hér á landi.

Þetta er um 50% mannkyns eða rétt rúmlega 3,5 milljðarðar einstaklinga.

Flokkar: Óflokkað

Mánudagur 21.11.2016 - 07:38 - 14 ummæli

Gleðiefni: ESB viðræðunar fara aftur af stað

ESB málið verður fyrst útkljáð með því að leggja niðurstöður aðildarviðræðna Íslands og Evrópusambandins fyrir þjóðina. Góður millileikur og lýðræðislegur er að leyfa þjóðinni að ráða hvort viðræðum verður haldið áfram. Á Alþingi sitja 34 þingmenn VG, Pírata, Viðreisnar, Bjartrar framtíðar og Samfylkingarinnar, sem styðja slíka ESB-þjóðaratkvæðisgreiðslu. Því er morgunljóst hver næstu skref eru og að meirihluti er á þingi fyrir áframhaldandi viðræðum við Evrópusambandið.

Aðeins 29 þingmenn Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks eru andsnúnir slíkri þjóðaratkvæðagreiðslu um áframhaldandi viðræður við ESB og því ljóst hvert stefnir með nýrri ríkissins, án aðkomu andstæðinga þjóðaratkvæðagreiðslu um áframhaldandi viðræður við sambandið. Þetta eiga sumir erfitt með að sætta sig við og vilja „búllíast“ áfram gegn vilja meirihluta þjóðarinnar, sem vill ljúka viðræðunum, en vanvirðing Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks fyrir þjóðarviljanum er svo sem ekkert nýtt.

Flokkar: Óflokkað

Miðvikudagur 9.11.2016 - 09:12 - 8 ummæli

BNA – Örvæntingarfullir hvítir karlmenn

Bandaríkjamenn hafa kosið vitfirring í Hvíta húsið, sorgardagur fyrir heimsbyggðina!

Engu að síður er þetta enn ein þörf áminningin fyrir pólitíkina á Vesturlöndum, sem vanmeta reiði miðaldra, hvítra karlmanna og kvenna með byssuna í annarri hendi og biblíuna í hinni, hvort sem þeir eru í Bandaríkjunum eða annarsstaðar á Vesturlöndum. Þetta sýna því miður einnig kosningar til þjóðþinga ýmissa ríkja á liðnum árum, bæði í Evrópu, Rússlandi og Tyrklandi og að sumu leyti einnig í frjálsum kosningum í Egyptalandi, þar sem öfgamúslimar tóku tímabundið völdin. Kannski er almenningur á Vesturlöndum bara ekki eins hrifinn af því að vera atvinnulaus og fátækur vegna veraldarvæðingar og stjórnmálamennirnir halda og bæta síðan gráu ofan á svart með því að opna landamærin og búa fjölmenningarsamfélög, sem enginn óskaði eftir nema lítill hópur vinstri sinnaðra intellektúala; hér á landi VG og hin deyjandi Samfylking auk No Borders samtakanna.

Kannski að ríka 1% veraldarbúa, sem einnig á 99% auðsins, þurfi að hlusta betur þau 99% almennings, sem deila á milli sín 1% auðæva heimsins. Kannski að stjórnmálamenn, fjölmiðlar og háskólaumhverfið þurfi einnig að hlusta aðeins á áhyggjur hvítra miðaldra karla og kvenna á Vesturlöndum og raunverlegar skoðanir þessa fólks á alþjóðavæðingunni og fjölmenningu og hætta þöggunartilburðum og afneitun sinni á þeirri staðreynd að fjölmenningin er bara alls ekki að ganga nógu vel upp. Kannski þurfa fjölþjóðafyrirtæki að gera sér grein fyrir því að það er ekki hægt að gera stóran hluta atkvæðis- og atvinnubærra manna atvinnulausan og bláfátækan án þess að sá stóri þjóðfélagshópur verji sig með því einu sem hann hefur, þ.e. atkvæði sínu í kosningum. Nú er að verða til jarðvegur fyrir ógeðfelldustu stjórnmálaskoðanir sem við þekkjum þar sem þær þrífast vel.

Þessar breytingar þjóðríkja í átt til fjölmenningarsamfélaga fór fram án þess að um þær breytingar hafi farið fram djúp þjóðfélags umræða, sem er einkennilegt þar sem um er að ræða eina stærstu breytingu þess samfélags, sem við höfum tilheyrt og þekkt í þúsundir ára, sem sést hefur um mörg hundruað ára skeið.  Aðeins var hróflað við evrópskum þjóðum í stærstu styrjöldum og síðan í massívum þjóðflutningum fyrir meira en þúsund árum síðan og þá á nokkur hundruð ára fresti. Nýtt er að þjóðflutningar séu þannig að „innrásarþjóðirnar“ séu ekki aðeins boðnar velkomnar, heldur boðnir peningar og húsnæði. Maður spyr sig hvað ræður hjá þeim sem raunverulega ráða ferðinni – ríka fólkinu – því allir vita að No Borders liðið ræður ekki ferðinni og að fjölmiðlum er stjórnað af peningamafíkunni. Ljóst er að ríka fólkið vill fleiri flóttamenn til Vesturlanda og enn ódýrara vinnuafl. Fjölmiðlamenn eru barnalegir einfeldningar og draumóramenn.

Kjósendur hafa nefnilega lengi haft þá furðulegu og fjarstæðukenndu hugmynd, að þeir stjórni ríkjum sínum í kosningum með gjörsamlega spilltum stjórnmálamönnum, á meðan reyndin hefur verið fjölþjóðleg fyrirtæki og fjármálafyrirtækin eiga stjórnmálamennina og „frjálslyndir“ fréttamenn“ á launum hjá fyrrnefndu 1% þjóðarinnar stjórna síðan umræðunni. Þetta mistókst þó í þetta sinn með hörmulegum afleiðingum fyrir fólkið og fyrirtækin um heim allan. Líklega fór fjölmiðlaumræða utan Bandaríkjanna og réttmætt háð og spott um Trump í taugarnar á Bandaríkjamönnum og varð vatn á millu geðsjúklingsins. Bandaríkjamenn komu vitfirringi á valdastól – ekkert minna!

Grátlegt er þetta engu að síður og líklega aðeins byrjunin á popúlisma 21. aldarinnar. Popúlistar heimsins á 19. og 20. öldinni – nýlendusinnar, þjóðernissinnar, kommúnistar og fasistar (Bretar, Frakkar, Belger, Portúgalir Spánverjar auk Leníns, Stalíns, Maós, Hitlers, Mussolinis og Japanir) heiminn tvisvar sinnum í rúst og drápu hundruð milljóna saklauss fólks og hafa á undanförnum árum séð fyrir a.m.k. 60 ára óróa í Miðausturlöndum og Asíu. Er stríð á Vesturlöndum næst á dagskrá eða hvað á maður að halda þegar fasísk öfl eru komin til valda í Bandaríkjunum og eru að hasla sér völl víða annarsstaðar í heiminum? Þetta er verra en efnahagskreppan. Það er allavega ljóst að við þurfum að analýsera hvað er að gerast og gera eitthvað í málunum áður en allur heimurinn gengur af göflunum. Og það þarf að kalla alla að borðinu, líka hvíta, miðaldra menn, því þeir eru auðsjáanlega fleiri en við höldum.

Flokkar: Óflokkað

Fimmtudagur 3.11.2016 - 09:41 - 8 ummæli

Ferðamennirnir og gengið

Auðvitað má krónan ekki styrkjast um of og ég held að gengi í kringum 120 kr. fyrir evruna séu sársaukamörkin. Krónan sem slík hefur að sjálfsögðu rýrnað með verðbólguskotinu 2008-2009 og áframhaldandi verðbólgu og því er okkar „gamla 2007 gengi evrunnar“ upp á 80 kr. líklega ekki langt frá 120 kr. núna. Segja má að gengi krónunnar eftir hrun – þegar þegar gengið fór úr 80 kr. í 160 kr. – hafi einnig verið óraunverulega lágt.
 
Kosturinn við sterkt gengi krónunnar núna er að fjölgun ferðamanna gæti orðið aðeins minni. Á hitt ber einnig að líta að það verður fólk sem hefur minna á milli handanna sem fyrst hættir við að koma og þetta fólk eyðir hvort eð er litlu og verslar nákvæmlega ekki neitt. Skaðinn af hækkuðu gengi krónunnar – svo lengi sem það hækkar enn meira – er því ekki jafn mikill og fólki gæti virst við fyrstu sýn. Það er heldur enginn akkur í því fyrir okkur að byggja hér upp „massatúrisma“ eða vera of ódýr.
 
Stór ástæða fyrir því er að „fátækari“ Bretar munu koma minna til landsins er síðan auðvitað einnig veiking breska pundsins og sú staðreynd að Bretar hafa það verra núna eftir að hafa ákveðið að yfirgefa ESB. t.d. vegna hækkunar á innfluttri vöru og hráefnum. Þá munu bakpokafólk og annað fólk sem litlu eyðir heimsækja okkur minna, t.d. fólk sem tekur með sér matinn sinn, sefur, matreiðir og étur í rútunum sínum; farið hefur fé betra.

Flokkar: Óflokkað

Föstudagur 28.10.2016 - 07:25 - 6 ummæli

Viðreisn eða vinstri stjórn

Ég hef talað við a.m.k. á annan tug sjálfstæðis- og framsóknarmanna á undanförnum dögum, sem fallist hafa á þá fullyrðingu mína, að þótt Viðreisn vilji ekki samstarf við Framsókn eða Sjálfstæðisflokkinn, þá sé atkvæði greitt stjórnarflokkunum ekki aðeins dauð og áhrifalaus atkvæði, heldur atkvæði greidd nýrri „vinstri-velferðarstjórn“.  Rök mín eru að núverandi ríkisstjórnarflokkar verða ábyggilega ekki við stjórnvölinn á komandi ríkisstjórnartímabili. Atkvæði greitt Sjálfstæðisflokknum, Framsóknarflokknum, Pírötum, VG, Samfylkingu eða BF tryggir því hér hreinræktaða vinstristjórn, sem við Íslendingar höfum bara slæma reynslu af, svo sem dæmin sanna frá stofnun lýðveldisins. Af þessum sökum er það aðeins Viðreisn sem tryggir breytingar á íslensku samfélagi, en vinstri stjórn með VG í lykilaðstöðu mun aðeins tryggja áframhaldandi stöðnun.
Eina leiðin til að koma í veg fyrir hreina vinstri stjórn – sem því miður er í kortunum – og tryggja að hér taki við frjálslynd umbótaríkisstjórn er því að greiða Viðreisn atkvæði sitt, en þannig má koma í veg fyrir myndun hreinræktaðrar vinstri stjórnar, með þeirra hefðbundnu yfirkeyrslu ríkisfjármála og skuldaaukningu hins opinbera, skattahækkunum, óðaverðbólgu og efnahagslegu hruni, sem einkennir íslenska vinstrið. Viðreisn mun tryggja áframhaldandi stöðugleika, lægri vexti en um leið skynsamlega og viðráðanlega uppbyggingu heilbrigðis-, velferðar-, samgöngu- og menntakerfisins í takt við það sem skattborgarar ráða við og það án skattahækkana, auk þess sem við stefnum að breytingum á stjórnarskrá og kerfisbreytingum. Viðreisn mun aldrei samþykkja hin týpísku vinstri stjórnmál, sem felast í óheftri eyðslu, skuldaaukningu og takmarkalausum skattahækkunum.

Flokkar: Óflokkað

Eyjan Media ehf. - Kringlunni 4-12, Reykjavík - eyjan(hjá)eyjan.is