Föstudagur 6.4.2018 - 18:16 - Rita ummæli

Ísland, góðærislandið?

Menn tala hér þvers og kruss um efnahagsmálin. Bjarni Benediktsson talaði í gærkvöldi um gríðarlega sterka stöðu ríkissjóðs og blómlegt efnahagslíf á meðan seðlabankastjóri er búinn að spá kreppu frá því að hann tók við embætti. Sannleikurinn er sá að 24% aukning varð á fjölda ferðamanna á síðasta ári, sem er eitthvað sem við í raun ráðum illa við ár eftir ár. Í desember 2017 var 8,4% aukning, janúar 2818 komu 8,5% fleiri túristar og í febrúar 2018 komu 7,9% fleiri ferðamenn en í sama mánuði 2017. Það er alls ekki lítil aukning að vera með 8-9% aukningu í vetrartúrisma, en viðráðanleg, sérstaklega þegar tekið er tillit til styrkingar krónunnar á liðnu ári og gríðarlegrar aukningar ferðamanna undanfarin ár, sem hlaut aðeins að láta undan með tíð og tíma. Aukning ferðamanna í ár er spáð um 10% eða um 250 þúsund manns, sem eru helmingur þess fjölda sem kom hingað fyrir 5-6 árum síðan.

Það er reyndar einnig bullandi uppgangur í sjávarútvegi og fiskvinnslu og var verðmæti útflutnings núna í byrjun árs 67% meira en fyrir ári síðan. Þá er álverð í hæstu hæðum og kísilverksmiðjan fyrir norðan að opna, þótt bakslag sé í kísilnum í Helguvík. Örlítill halli er á vöruskiptum við útlönd, en þó ekki eins óhagstæður og hann var fyrir ári síðan, þrátt fyrir að innflutningur á skipum, flugvélum, bílum og öðrum fjárfestingarvörum sé gríðarlega mikill nú um stundir. Þótt ferðamenn eyði minna núna er þjónustujöfnuðurinn mjög hagstæður, sem gerir það að verkum að viðskiptajöfnuður er enn mjög hagstæður og betri en við höfum yfirleitt átt að venjast í sögu landsins. Þrátt fyrir met eyðslu eru allir sjóðir fullir af gjaldeyri og um og yfir 687 milljarðar króna af honum í gjaldeyrisforða SÍ. Orð seðlabankastjóra eru því satt best að segja óskiljanleg og deili ég aldrei þessu vant frekar meiningu

Flokkar: Óflokkað

Miðvikudagur 4.4.2018 - 21:52 - Rita ummæli

Vegakerfið og blanka ríkisstjórnin

Drepfyndið, 16.5 milljarðar í „innspýtingu“ til nýfjárfestinga í vegakerfinu „á næstu árum“. Samkvæmt nýlegri frétt FÍB hafa á liðnum 5 árum 258 milljarðar skatttekna frá bifreiðaeigendum EKKI verið nýttir í vegakerfið. Tekjur ríkissjóðs af ferðamönnum eru um 90 milljarðar árið 2018.
Ein venjuleg tvöföld mislæg gatnamót kosta um 1 milljarð og það kostar 10 milljarða bara að klára Reykjanesbrautina á meðan tvöföldun milli Selfoss og Hveragerðis kostar um 11 milljarða. Í raun þýða 16 milljarðar á 3 árum rúmir 5 milljarðar á ári ofan á þá 19 milljarða sem planaðir voru á fjárlögum fyrir árið 2018. Dýrafjarðargöng ein og sér taka af þeim fjármunum um 9 milljarða og ef ég man rétt fara 8 milljarðar í viðhald, 2 í nýframkvæmdir. Vegamálastjóri telur þurfa um 11 milljarða bara til viðhalds, svo hægt sé að halda í horfinu.

 
Samkvæmt áreiðanlegri kostnaðarúttekt Samtaka iðnaðarins þarf 65 milljarða strax til að koma málum í sæmilegt horf, en sumir nefna mun hærri tölur. Þetta er því allt of lítið fjármagn, sem kemur allt of seint, þar sem vegakerfið er hvoru tveggja sprungið og ónýtt.

Flokkar: Óflokkað

Þriðjudagur 27.3.2018 - 10:53 - 7 ummæli

Íshellan yfir Norðuskautinu stækkar aftur

Samkvæmt niðurstöðu vísindamanna við Snjó- og ísgagnamiðstöð Bandaríkjanna (NSIDC) minnkaði ísbreiðan yfir norðurslóðum ekki þetta árið, heldur stækkaði lítillega. Þetta hljóta að teljast stórfréttir í ljósi þess að fullyrt hefur verið um árabil að ísbreiðan minnki mjög hratt nú um stundir og muni gera það áfram. Allir sem eru efasemdarmenn í þessu máli er vilja auknar rannsóknir áður gripið er til afdrifaríkra aðgerða eru sagðir óvinir framtíðarkynslóða.

Fyrirsagnir eiga að segja til um innihald frétta og því ætti fyrisögn neðangreindrar fréttar að vera eitthvað á þessa leið: „Íshellan yfir norðurslóðum stækkar aftur“. En það er öðru nær að fyrirsögnin hljóði þannig eins og við sjáum. Þetta er ekki í fyrsta skipti sem fréttamenn láta hluti eins sannleikann ekki vera að trufla sig, þegar hann hentar ekki persónulegum skoðunum þeirra á ákveðnum málum. Þannig líkjast þeir mörgum stjórnmálamönnum.

Vísindamenn rannsaka og draga ályktanir af niðurstöðum sínum. Fréttamenn skýra almenningi satt og rétt frá niðurstöðunum. Ef vísindamenn álykta ekki í samræmi við niðurstöður og fréttamenn rangtúlka erum yfirleitt komin í þau vandræði vegna „Political Correctness“. Í rannsóknum um loftslagsbreytingar þarf allur sannleikurinn að vera upp á borðinu, líka staðreyndir sem koma sér illa fyrir heilaga stríðsmenn kenninga um hlýnun jarðar og áhangendur þeirra.

Heimild:

http://www.visir.is/g/2018180329329/utbreidsla-hafissins-a-nordurskauti-naerri-thvi-minnsta-sem-sest-hef

Flokkar: Óflokkað

Mánudagur 19.3.2018 - 10:55 - 1 ummæli

Léleg framleiðni er stjórnendavandi

Sigurður Hannesson er afskaplega vel gefinn maður og vert að leggja við hlustir þegar hann segir eitthvað, jafnvel eftir að hann gerðist framkvæmdastjóri Samtaka iðnaðarins. Upptalningin á staðreyndum hjá honum er vafalaust rétt, þótt hann hafi gleymt að segja frá þeirri staðreynd að til viðbótar við vaxtaokrið og skattpíninguna, þá er verð hér á mat og allri vöru og þjónustu hærra en gerist í nokkru landi, nema kannski í Sviss og Noregi, þar sem einnig eru greidd mjög há laun, þótt þar sé framleiðnin vissulega hærri.
Um áratuga skeið las maður í fjölmiðlum um áhyggjur íslenskra stjórnenda og fræðimanna af framleiðni hér á landi og var þá nær alltaf miðað við framleiðni hjá aðalatvinnuvegunum, útgerð og fiskvinnslu, og samanburðurinn voru Danmörk og Noregur. Það verður að viðurkennast að með kvótakerfinu snarbatnaði framleiðni fyrirtækja í sjávarútvegi og gróði þeirra hefur allt frá þeim verið ævintýralegur og í framhaldi af því keyptu stóru kvótagreifarnir upp allar litlu útgerðirnar. Þetta á að hafa skilað samfélagi öllu miklu ávinningi, sem ég efast svo sem ekkert um, nema að honum er oft misskipt milli landsvæða.
Í Mc Kinsey skýrslunni, sem mikið var vitnað til fyrir nokkrum árum, var mikið talað um lélega framleiðni. Þar var þó staðfest að framleiðni í sjávarútvegi væri góð. Framleiðni hjá hinu opinbera var aðeins lakari en í nágrannalöndunum, sem að sögn Mc Kinsey væri hægt að útskýra með fámenninu og mikilli stærð landsins. Framleiðni í ferðaþjónustu var ekki nógu góð á þessum tíma af því að ferðamenn komu aðallega á sumrin, en það hlýtur að hafa batnað mikið á síðustu árum. Framleiðni í verslun og þjónustu var skv. skýrslunni hræðileg og það sama mátti segja um bankastarfsemi.
Allir sem eitthvað hafa ferðast vita að fjöldi bensínstöðva hér á landi er ótrúlega mikill miðað við erlendis og sömu sögu má segja um matvöruverslanir. Varla er í nokkurri borg af þessari stærðargráðu hægt að finna tvær risastórar verslanamiðstöðvar auk fjöldanum öllum af smærri miðstöðvum. Einhvern tíma las ég að við værum 3svar sinnum fleiri lögfræðinga en í nágrannalöndunum. Þegar ég kom heim fyrir tuttugu árum frá námi og vinnu erlendis í 12 ár varð ég undrandi að sjá allan þennan fjölda hárskera fyrir karla og konur sem sitja og horfa á tóma stóla nær allan daginn.
Að mínu mati þyrfti að fá utanaðkomandi fyrirtæki á borð við Mc Kinsey til að endurtaka rannsókn sína núna, því að mörgu leyti eru aðstæður aðrar. Atvinnustigið er hátt og ef það þarf að hagfræða, t.d. með því að fækka í bönkum eða annars staðar, er þetta rétti tíminn. Það er hins vegar ekki launþegum einum að kenna – eiginlega bara alls ekki þeim að kenna – ef framleiðni er léleg heldur miklu frekar lélegri stjórnun forstjóra, sem við vitum þó að eru mjög vel launaðir. Kannski er hér aðallega um stjórnendavandamál í íslenskum fyrirtækjum og bönkum að ræða og afleiðingar eru okurvextir, okurverðlag og léleg framleiðni í fyrirtækjum. Þurfum við alfarið nýja stjórnendur?

Flokkar: Óflokkað

Fimmtudagur 15.3.2018 - 16:21 - Rita ummæli

Ríkisstarfsmenn með 6 milljónir á mánuði?

Það er alltaf gaman að lesa viðtöl við forsvarsmenn atvinnulífsins og sérstaklega þá þeir tjá sig um laun opinberra starfsamanna, en skv. Guðrúnu Hafsteinsdóttur, formanns Samtaka iðnaðarins, getur atvinnulífið ekki ekki keppt við ríkið, þar sem þar eru borguð slík ofurlaun. Þekkir þessi kona laun kennara, leikskólakennara, lögreglumanna, hjúkrunarfræðinga og sjúkraliða? Sveiattan er það eina sem heilvita fólki dettur í hug!
Þetta segir hún á sama tíma og upplýst er að forstjóri N1, sem er sjoppufyrirtæki sem selur rjómaís, pylsur, kók, rúðupiss og smurolíu en að auki með nokkrar sjálfvirkar bensíndælur, og er að stórum hluta í eigu lífeyrissjóðanna líkt nær öll önnur íslensk fyrirtæki, sé með 5.900.000 kr. á mánuð eða um 75 milljónir á ári. Þekkir einhver ríkisstarfsmenn eða jafnvel stjórnmálamenn – jafnvel þá allra launahæstu – með slík ofurlaun?

Flokkar: Óflokkað

Miðvikudagur 14.3.2018 - 11:11 - 4 ummæli

Þjóðkirkjan orðin deild innan VG eða Pírata?

Hvað er til ráða fyrir mann, sem veit að hann er ósköp eitthvað hvítur og miðaldra, kristinn maður og hugsanlega pínulítið gamaldags, og sem slíkur hefur hann ansi oft hneykslast bæði á framkomu biskups og á einstaka presti? Á maður að ganga úr þjóðkirkjunni, sem manni þykir vænt um og er búinn að tilheyra frá skýrn eða í rúmlega 55 ár? Þetta er stórt mál, því undir merkjum Þjóðkirkjunnar var maður skýrður, fermdur, kvæntist og hefur þar skýrt börn sín og fermt og átti eiginlega von á að vera borinn til grafar innan þessa trúfélags?

Er hugsanlega til einhver annar tiltölulega venjulegur evangelísk-lútherskur söfnuður, þar sem presturinn vill ekki að kirkjan hans sé lánuð til helgihalds fyrir múslimi og að ímam þjóni fyrir altari í húsi Krists? Þar sem maður má ekki eiga von á að lögregla þurfi að leita ólöglegra innflytjenda, sem eru faldir í skrúðhúsi kirkjunnar? Eða að embættismenn ríkiskirkjunnar hamist með ósannindnum og ljótum munnsöfnuði gegn saklausu fólki úti í bæ, sem hefur það eitt til saka unnið að vera á annarri pólitískri skoðun en sumir „þjónar Guðs“?

Flokkar: Óflokkað

Miðvikudagur 24.1.2018 - 19:01 - 2 ummæli

Samgöngumál – blóðbaðið heldur áfram

VG og Katrín Jakobsdóttir hlýtur að verja vegatolla eins og annað sem kemur úr smiðju Sjálfstæðisflokksins þessa dagana. Svik VG við kjósendur núna trompa sennilega svik Jóhönnu og Steingríms, því aðstæður eru nú aðrar í efnahagsmálum.

Samkvæmt útreikningur FÍB innheimti ríkið árið 2016 um 60 milljarða króna í skatta á bíleigendur, sem með hækkandi skatti á eldsneyti og aukna innheimtu vegna gríðarlegs innflutning á bifreiðum eru væntanlega í dag í það minnsta 80 milljaðar. Aðeins 19,1 milljörðum króna er hins vegar varið til viðhalds og lagningar vega á fjárlögum ársins 2018. Um 9 milljörðum er varið í viðhald vega en nýlega sagði vegamálastjóri að þótt um smá aukningu væri að ræða næðum við ekki að halda í horfinu þegar svo litlir peningar fara í viðhald vega, þ.e. hálfpartinn ónýtt vegakerfi mun halda áfram að versna.

Stór hluti af „viðhaldspeningunum“ fer – skv. Vegagerðinni – í að auka umferðaröryggi. Þannig á að leggja bundið slitlag á síðasta kafla veg­ar­ins yfir Fróðár­heiði. Auka á um­ferðarör­yggi með því að tvö­falda brýr við Kvíá og við Vatns­nes­veg um Tjarn­ará. Í ljósi þessarar forgangsröðun vekja framkvæmdir sem ráðist er í mikla furðu. Malbika á t.a.m. fáfarna leið um Fróðárheiði á Snæfellsnesi, en flestir taka jú Vatnaleiðina. Samkvæmt talningu á heimasíðu Vegagerðarinnar fóru 64 bifreiðar um bifreiðina á þessum sólarhring. Þegar umferðin var hvað mest á Fróðárheiði í dag milli 15:40-15:50 fóru 5 bílar um heiðina.

Í nýlegu viðtali taldi vegamálastjóri framkvæmdir við Suðurlandsveg milli Hveragerðis og Selfoss, veginn um Gufudalssveit, Dynjandisheiði, Borgarfjarðarveg og Dettifossveg mjög brýnar, þar sem einn og hálfan milljarð vantar upp á fjárframlög. Þessu mati geta held ég flestir verið sammála. Vegamálastjóri minntist ekki einu orði á að klára þyrfti einfalda kafla Reykjanesbrautarinnar, þar sem um tugir banaslysa og alvarlegra umferðarslysa hafa orðið á liðnum árum. Um Reykjanesbrautina fara að meðaltali um 15.000 ökutæki á dag og stefnir í 20.000 ökutækja umferð á þessu eða næsta ári. Í dag 24. janúar, þ.e. umferðin var mest kl.08:40-08:50, fóru 200 bifreiðar á 10 mínútum um Reykjanesbrautina.

Allt tal Alþingis og vegamálastjóra um forgangsröðun í þágu umferðaröryggis er hlálegt þegar málin eru skoðuð nánar. Stjórnarflokkarnir boðuðu stórsókn í samgöngumálum í kosningabaráttunni í vetur og allir hafa þeir svikið kosningaloforð sín.

Flokkar: Óflokkað

Laugardagur 6.1.2018 - 20:31 - 2 ummæli

Donald Trump og sjálfstraustið…

Sem söngkennari og yfirmaður í tollgæslunni hef ég lagt mikla áherslu á mikilvægi þess að nemendur og starfsmenn þrói með sér jákvæða sjálfsmynd, sjálfsálit og sjálfstraust.
 
Enginn leikari, hljóðfæraleikari eða söngvari virkar að mínu mati sannfærandi nema að viðkomandi hafi virkilega trú á sjálfum sér og því sem hann hefur fram að færa og það gildir allt fólk hvað sem það starfar við.
 
Oft á tíðum grínast ég með eigið ágæti, en geri ráð fyrir því að flest þokkalega gefið fólk skilji að þarna er ég fíflast, þótt sjálfstraust mitt sé vissulega mikið og ég telji mig þokkalega gefinn mann.
 
Eftir að hafa lesið þessa grein um Trump, sem ég hef aldrei þolað og hef barist gegn í nokkur ár, þá er ég þeirrar skoðunar að kannski þurfi maður að fara varlega í húmornum og yfirlýsingunum.
 
En kannski er þetta röng hugsun hjá mér og það sem við einmitt þurfum í dag er að fólk fái aukið sjálfstraust – konur sem karlar – til að kveða niður vitleysinga eins og Donald Trump og öll hans „fake news“.

Flokkar: Óflokkað

Fimmtudagur 28.12.2017 - 11:00 - Rita ummæli

Ójöfnuður – hver er við stjórn landsmála?

Það sem hræðir fólk yfirleitt til hægri í stjórnmálum er skattahækkana- og ríkisútþenslustefna vinstri manna og þá jafnan á kostnað millistéttarinnar, sem alltaf er skattpínd í botn hjá þessum flokkum á meðan auðvaldið blómstrar áfram.

Með þessu samsamar millistéttin og efri millistéttin sig oft öfgafullum viðhorfum hægri flokkanna, sem gerðir eru út með ærnum tilkostnaði en frábærum árangri af auðmönnum þessa lands til að berjast fyrir hagsmunum þeirra ríku og máttugu.

Þetta gerir hægri flokkunum síðan ákaflega auðvelt að höfða til stórs hluta venjulegra kjósenda með sínum öfgasinnaða frjálshyggjukapítalisma, sem nýtist síðan auðvitað aðallega fjármagnseigendum og þeirra handbendum og undirsátum.

Miðjuflokkarnir eiga að höfða til fólks með tekjur u.þ.b. á bilinu 600-1200 þúsund kr. á mánuði með stjórnmálum í þágu almennings í landinu, þ.e. betri þjónustu og lægri almennum sköttum en krefjast um leið hærra framlags frá auðvaldinu.

Flokkar: Óflokkað

Þriðjudagur 26.12.2017 - 15:52 - Rita ummæli

Annar í jólum – rífum kjaft

Líkt og svo oft áður er helmingur þess er birtist í nýlegum pistli Halldórs Benjamíns Þorbergssonar, framkvæmdastjóra Samtaka atvinnulífsins, rangfærslur, ýkjur eða uppspuni, en afgangurinn af pistlinum hins vegar brúkhæfur og samanstendur af nokkuð vitrænum skrifum. Slíkum svart/hvítum skrifum eigum við yfirleitt að venjast bæði frá SA og ASÍ. Hinn íslenski veruleiki leyfir ekki að skrifað sé í Panavision-litum, heldur þurfa öll skrif um efnahagsmál að vera í svörtu eða hvítu.

Atvinnurekendur syrgja auðsjáanlega að sumu leyti að kreppan sé búin og að þeir geti ekki borgað hér grútarlaun og að krónan hafi styrkst til muna, þannig að ástandið sé svipað og á Norðurlöndunum, en ekki eins og í Kína, Indlandi eða Pakístan. SA er einnig þeirrar skoðunar að ósvífni hafi verið hjá launamönnum að endurheimta þann kaupmátt, sem þeir töpuðu haustið 2008, hvað þá að sækja hlutdeild sína í aukningu þjóðarframleiðslu og framleiðniaukningu liðinna 8 ára, sem hefur verið ævintýralegur.

Því skal þó haldið til haga, að rétt er hjá Halldóri að létt er að glopra niður eða í það minnsta minnka verulega slíkan árangur, ef ekki er haldið skynsamlega á spilunum á næstu misserum. Helsti vandi okkar Íslendinga er hins vegar ekki há laun, heldur líkt og bent var á í McKinsey skýrslunni strax árið 2012 allt of stórt bankakerfi, en einnig okurvextir, verðtrygging, dýrtíð og krónískur húsnæðissskortur, sem leitt hafa til fasteignaverðsbólu og allt of hás leiguverðs sem unga og efnilega fólkið okkar getur ekki greitt.

SA ætti frekar að koma með hugmyndir að lausnum í stað þess að einblína á að koma þjóðinni á laun eins og í Austur-Evrópu. Samtök iðnaðarins, undir stjórn Sigurðar Hannessonar, eiga hins vegar hrós skilið fyrir að benda á og viðurkenna hið augljósa, sem auðvitað er að innviðir landsins (tískuorð sem á fullan rétt á sér) eru í molum. Að mínu mati þurfa Íslendingar minna fjármálakerfi en hins vegar betri húsnæðis-, samgöngu- og heilbrigðiskerfi.

Flokkar: Óflokkað

Eyjan Media ehf. - Kringlunni 4-12, Reykjavík - eyjan(hjá)eyjan.is