Þriðjudagur 14.2.2017 - 09:45 - FB ummæli ()

Forstjóri deCode segir deCode ekki vera til….

…..og talar að handan….

Flokkar: Stjórnmál og samfélag

Þriðjudagur 17.1.2017 - 09:11 - FB ummæli ()

Sá á fund sem finnur

Er máltæki sem Einar Oddur heitinn taldi að lægi til grundvallar ferðagleði starfsmanna hins opinbera. Um þessar mundir eru 10 embættismenn staddir í  Vín á ráðstefnu um kynjaða hagstjórn, þ.m.t. Mannréttindaráð Reykjavíkurborgar en eins og flestir vita eru mannréttindi víða fótum troðin í borginni.

Vafalítið mun fulltrúi Svíþjóðar kynna kynja-snjómokstur en þarlendir samfélagsverkfræðingar þykja vera lengst komnir í að útvíkka sín fræði yfir á hin ólíkustu svið mannlegs lífs. Upphaf kynjaðs snjómoksturs á rætur sínar í uppgötvun kynjafræðinga á að konur notuðu gangstéttar meira en karlar og því bæri að moka gangstéttar fyrst en stofnbrautir síðar.

Á ferð bréfritara í Svíþjóð nýlega var reyndar kvartað nokkuð undan hinum kynjalegum áherslum. Stjórnendur snjómokstursvéla áttu líka erfitt með að skilja hvar kynjaðar áherslur liggja sem skrifast auðvitað á reikning feðraveldisins enda talsverður kynjahalli í greininni.

Ókynjað hefði snjónum líklega verið mokað af hafnarbakkanum í sjóinn en slíkt gengur ekki undir kynjuðum snjómokstursáherslum.

Ókynjað hefði snjónum líklega verið mokað af hafnarbakkanum í sjóinn en slíkt gengur ekki undir kynjuðum snjómokstursáherslum í Stokkhólmi.

Flokkar: Stjórnmál og samfélag

Sunnudagur 11.12.2016 - 22:34 - FB ummæli ()

Dómsdagsspámenn

Líklega er starf dómsdagsspámannsins það vanþakklátasta í heimi. Fyrir það fyrsta hafa slíkir alltaf rangt fyrir sér þar til einn daginn að engin verður eftir til að þakka fyrir spánna.

Einhverjir afkastamestu bölmóðsmenn Íslandssögunnar sitja enn við skrif þeir Jónas Kristjánsson og Gunnar Smári Egilsson og ættu báðir tilkall til titilsins ,,endaþarmar íslenskrar fréttamennsku“ ef Eiríkur Jónsson hefði ekki eignað sér hann hér um árið.

Gunnar Smári er æðsti prestur Svartsýniskirkjunnar á Íslandi en þó undarlegt megi virðast hafa bölmóðsmessurnar ekki náð eyrum hluthafa sem enn dæla peningum í útópíuhugmyndir klerksins á sviði fjölmiðlunar.

Það sem Jónas og Gunnar eiga sameiginlegt er fyrirlitningin á heimsku og þýlindi þjóðarinnar en eins og rakið hefur verið hér hefur Jónas kallað samlanda sína ,,bjána“ 3.990 sinnum á síðustu árum.

Þýlindið hefur verið Jónasi hugleikið lengi. Þannig skrifaði hann um Hvalfjarðargöngin:

Til marks um þýlyndi Íslendinga má hafa, að engin samtök grípa til varna gegn Hvalfjarðargöngum. Fólk tuðar gegn göngunum í hornum sínum, en notar ekki samtakamátt til að koma í veg fyrir, að göngin verði að einni helstu martröð þjóðarbúsins á næstu árum…. skattekjur verða minni vegna minni bensínnotkunar við að aka fjörðinn.

Í mestu kaupmáttaraukningu þjóðarinnar skrifar Gunnar Smári um ,,orðræðu“ og ,,þrælslund“ og hvetur til byltingar áður en ríkisstjórn er mynduð:

Langlundargeð almennings og þrælslund var eitt helsta einkenni íslensks samfélags, þess tíma sem kallaður hefur verið Gamla Ísland….Fæstir stjórnmálamenn hafa í raun breytt hegðun sinni og orðræðu.

Að vanda fær útgerðin sína sneið:

Útgerðarmenn hafa til dæmis ekki verið valdameiri í íslensku samfélagi en eftir Hrun. Gengisfall krónunnar og lækkun veiðigjalda færði þeim gríðarlegan auð og þeim auði fylgir mikið vald.

Veruleikinn er hinsvegar sá að útgerðarmenn fengu 180 krónur fyrir hverja Evru 2009 en fá í dag kr. 118 en borga engu að síður 24 milljarða til samfélagsins árlega.

Gunnari Smára er enn tíðrætt um ,,hrunið“ sem í dag er að verða að kennsluefni í sagnfræði í skólum landsins. Á því sviði er Gunnar auðvitað sérfróður enda fáir afrekað jafn mörg hrun á sínum ferli, hvort heldur er Nyhedsavisen, Dagsbrún auk fjölda annara fyrirtækja.

Flokkar: Stjórnmál og samfélag

Þriðjudagur 8.11.2016 - 11:15 - FB ummæli ()

,,Við viljum eiga samstarf við aðrar þjóðir….“

Mikilvægasti eiginleiki stjórnmálamanna er trúverðugleiki, eiginleiki sem erfitt er að ávinna en auðvelt að tapa.

Því verður ekki neitað að vinstri menn voru nokkuð duglegir í að markaðssetja sig fyrir síðustu kosningar m.a. undir fölskum formerkjum alþjóðahyggju sem fyrr eða síðar munu kosta flokkana trúverðugleika.

Markaðsdeild vinstri manna bauð m.a. upp á kosningapróf þar sem spurt var nokkurra leiðandi spurninga sem síðan eignaði prófþolanum eiginleika á borð við alþjóðasinnun eða þjóðernissinnun sem andstæðum.

Að vilja ,,samstarf við aðrar þjóðir“ snýst einfaldlega um spurninguna um að vilja ganga í ESB.  Að vilja kjósa um ESB gerir viðkomandi að sjálfsögðu alþjóðasinnaðann. Þó er það þannig að Ísland á í fullu ,,samstarfi“ við ESB en hin eiginlega spurning fjallar í raun ekkert um samstarfið heldur afsal fullveldis til bandalagsins.

Alls er Ísland aðili að um 50 alþjóðlegum stofnunum sem engum hefur dottið í hug að leggja til að þjóðin dragi sig út úr sem undirstrikar hve ótrúverðugt það er að stilla upp stjórnmálaflokkum sem ekki vilja ganga í ESB sem andstæðingum alþjóðlegs samstarfs.

1. Dómstólar og lögreglumál
Alþjóðagerðardómurinn í Haag – Permanent Court of Arbitration (PCA), The Hague
Alþjóðasamband sakamálalögreglu – International Criminal Police Organization (INTERPOL), Lyon

2. Efnahags- og viðskiptamál
Alþjóðafjárfestingarábyrgðastofnunin – Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA), Washington D.C.
Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn – International Monetary Fund (IMF), Washington D.C.
Alþjóðalánastofnunin – International Finance Corporation (IFC),Washington D.C.
Alþjóðastofnun til útgáfu tollalaga – International Customs Tariffs Bureau (ICTB)
Alþjóðastofnunin um lausn fjárfestingardeilna – International Centre for the Settlement of Investment Disputes (ICSID), Washington D.C.
Alþjóðaviðskiptastofnunin – World Trade Organization (WTO), Geneva (Sviss)
EFTA-dómstóllinn – EFTA Court (Luxembourg)
Efnahags- og framfarastofnunin – Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), Paris
Eftirlitsstofnun EFTA – EFTA Surveillance Authority (ESA), Brussels
Fríverslunarsamtök Evrópu – European Free Trade Association (EFTA), Geneva (Sviss)
Tollasamvinnuráðið – World Customs Organization (WCO), Brussels

3. Fiskveiðar og hafrannsóknir
Alþjóðahafrannsóknaráðið – International Council for the Exploration of the Sea (ICES), Copenhagen
Alþjóðasjómælingastofnunin – International Hydrographic Organization (IHO), Monte Carlo
Norðaustur-Atlantshafsfiskveiðinefndin – Nort-East Atlantic Fisheries Commission (NEAFC)
Norður-Atlantshafslaxverndarstofnunin – North Atlantic Salmon Conservation Organization (NASCO)
Norður-Atlantshafssjávarspendýraráðið – North Atlantic Marine Mammal Commission (NAMMCO), Reykjavik
Norðvestur-Atlantshafsfiskveiðistofnunin – Nortwest Atlantic Fisheries Organization (NAFO), Dartmouth (Kanada)

4. Heilbrigðismál
Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin – World Health Organization (WHO), Geneva (Sviss)

5. Hugverka- og menntamál
Alþjóðahugverkastofnunin – World Intellectual Property Organization (WIPO), Geneva (Sviss)
Menningarmálastofnun Sameinuðu þjóðanna – UN Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), Paris

6. Pólitísk samtök
Barentsráðið – Barents Euro-Arctic Council (BEAC)
EvrópuráðiðCouncil of Europe, Strassbourg (Frakkland)
EystrasaltsráðiðCouncil of the Baltic Sea States
Norðurlandaráð – Nordic Council, Copenhagen
Norræna ráðherranefndin – Nordic Council of Ministers, Copenhagen
Norðurskautsráðið – Arctic Council
Sameinuðu þjóðirnar (S.þ.) – United Nations (UN), New York, Geneva, Vienna

7. Samgöngumál
Alþjóðafjarskiptasambandið – International Telecommunication Union (ITU), Geneva
Alþjóðaflugmálastofnunin – International Civil Aviation Organization (ICAO), Montreal (Kanada)
Alþjóðapóstsambandið – Universal Postal Union (UPU), Berne
Alþjóðasiglingamálastofnunin – International Maritime Organization (IMO), London
Alþjóðastofnun um notkun gervitungla í siglingum – International Maritime Satellite Organization (INMARSAT), London
Alþjóðastofnun fjarskipta um gervihnetti – International Telecommunications Satellite Organization (INTELSAT), Washington D.C.
Evrópustofnun fjarskipta um gervitungl – European Telecommunications Satellite Organization (EUTELSAT).

8. Umhverfismál og skyld mál
Alþjóðakjarnorkumálastofnunin – International Atomic Energy Agency (IAEA), Vienna
Alþjóðanáttúruverndarsambandið – World Conservation Union (IUCN), Gland (Sviss)
Alþjóðaveðurfræðistofnunin – World Meteorological Organization (WMO), Geneva (Sviss)
Alþjóðalandfræðisambandið – International Union of Geodesy and Geophysics (IUGG), Toulouse (Frakkland)
Alþjóðajarðfræðisambandið – International Union of Geological Sciences (IUGS), Trondheim (Noregur)

9. Vinnumál
Alþjóðavinnumálastofnunin – International Labour Organization (ILO), Geneva (Sviss)

10. Þróunarsamvinna
Alþjóðabankinn – International Bank for Reconstruction and Development (IBRD), Washington D.C.
Alþjóðaframfarastofnunin – International Development Association (IDA), Washington D.C.
Endurreisnar- og þróunarbanki Evrópu – European Bank for Reconstruction and Development (EBRD), London
Matvæla- og landbúnaðarstofnun S.þ. – Food and Agricultural Organization (FAO), Rome

11. Öryggismál
Atlantshafsbandalagið – North Atlantic Treaty Organization (NATO), Brussels
Vestur-Evrópusambandið (VES) – Western European Union (WEU), Brussels – Aukaaðild
Öryggis- og samvinnustofnun Evrópu (ÖSE) – Organization on Security and Co-operation in Europe (OSCE), Vienna

Flokkar: Stjórnmál og samfélag

Laugardagur 22.10.2016 - 11:05 - FB ummæli ()

Arðurinn til þjóðarinnar

Þó að krónan sé um margt umdeilanlegur gjaldmiðill má þó benda á að sterkari króna færir almenningi aukinn kaupmátt sem er hið eiginlega markmið hagkerfisins. Kaupmáttaraukning er hinn eiginlega mælieining á hið margþvælda hugtak ,,arðinn til þjóðarinnar“

Kaupmáttur

Auðlind er nokkuð gildishlaðið orð sem við notum um hrávörur eða ,,natural resources“ Auðvitað væri það draumastaða ef saman færi einhverskonar lindaruppspretta auðs sem ekki þyrfti annað að gera en að setja á krana og gjaldmæla svona ekki ósvipað og vatnslind sem nánast sjálfkrafa rennur um gjaldmæla sem myndu svo hjá-veita arðinum beint í vasa þjóðarinnar.

Eins ótrúlegt og það kann að hljóma þá er opinberum starfsmönnum flest betur til lista lagt heldur en að skapa arð og skila til þjóðarinnar. Hugmyndin er oft einfaldari í orði en á borði.

Orkuveita Reykjavíkur er einmitt dæmi um slíkt en nýjustu fréttir frá þeirri stofnun herma að skattgreiðendur þurfi að punga út 25 milljörðum til þess að fyrirtækið geti staðið við raforkusölusamning sinn við Norðurál, samning sem fyrirtækið hreppti með því að undirbjóða Landsvirkjun. Líklegt verður að telja að heildarkostnaður vegna Hellisheiðar nemi ámóta upphæð og heildarskuldir félagsins eða um 170 milljörðum og því morgunljóst að eigendur OR (þjóðin) munu aldrei bera krónu úr bítum fyrir stórmennskudrauma Alfreðs Þorsteinssonar og Helga Hjörvars. Það er því ljóst að arðurinn fór aldrei til þjóarinnar heldur til embættismanna sem sólunduðu honum í gæluverkefni. Orkuveitan er því á framfæri skattgreiðenda en ekki öfugt.

Utan úr heimi horfa vinstri menn forviða á drauminn sinn um ,,Sósíalisma 21. aldarinnar“ í Venezueala breytast í þjóðarharmleik þrátt fyrir að allir viltustu draumar um ,,arðinn til þjóðarinnar“ hafi ræst og það á sannanlegum auð-lindum, þ.e. olíu. Sú ,,fyrningarleið“ sem félagshyggjufrömuðurinn Hugo Chavez innleiddi þýðir að olíuframleiðslan hefur dregist saman um 40%. Að auki er svo komið að olíuvinnslan ein og sér stendur ekki undir tilkostnaði.Útgerðin frá lánsfjármagn

Einhver stærsta bábiljan sem flokka má undir yfirvarpið ,,arðurinn til þjóðarinnar“ er afnám kvótakerfis og þjóðnýtingu á kvóta útgerðarfyrirtækja hér á landi.

Enginn hefur þó getað í senn sýnt fram á betra kerfi til stjórnunar fiskveiða og/eða fundið kerfinu neitt annað til foráttu en að vel reknar útgerðir skili arði af því fé sem bundið er í rekstrinum. Öllum má ljóst vera að sú kollvörpun sem lýðskrumsstjórnmálamenn boða verður til þess fallin að arðurinn rennur einmitt til embættismanna til að skapa nýtt styrktarkerfi.

Þess má geta að gróflega talið greiðir útgerðin um 24 Milljarða til samfélagsins árlega og leggur þar að auki til mikið af þeim gjaldeyri sem styrkir krónuna sem aftur eykur kaupmátt alls almennings. Þar með fer arðurinn sannanlega til þjóðarinnar en ekki embættismanna.

Í nýlegri grein spurði Heiðar Guðjónsson ,,Hver er hugmyndafræði embættismanna?“ Auðvitað er djúpt á hugmyndafræði í opinberum rekstri en á því eru þó undantekningar. Þegar kvótakerfinu var komið á, lá sú hugmyndafræði að baki að ríkisvaldið dragi sig út úr atvinnurekstri og þar með afskiptum af þeirri atvinnustarfsemi í þeirri von að innbyrðis hagræðing myndi skapa bættann efnahag og hugsanlega arðsemi í framtíðinni sem á þeim tíma virtist fjarlægur draumur.

Í komandi kosningum verður meðal annars kosið um hvort breyta eigi þeim draumi í martröð.

Flokkar: Stjórnmál og samfélag

Miðvikudagur 5.10.2016 - 10:48 - FB ummæli ()

Kosningaloforð VG

SJS

Líklega á engin flokkur jafn fá kosningaloforð ósvikin eins og VG. Þó er nokkuð víst að loforðin um skattahækkanir verði aldrei svikin. Í kosningaþætti RÚV talaði Steingrímur J. afdráttarlaust að vanda:

Van­ræksla rík­is­stjórn­ar­inn­ar

Stein­grím­ur sagði Vinstri græna telja það óumflýj­an­legt að afla nokk­urra tuga millj­arða í viðbót í tekj­ur. Það hafi nú­ver­andi rík­is­stjórn van­rækt. Hann talaði meðal ann­ars um að hækka skatta á auðmenn

En Steingrími finnst ekki þörf á að hækka skatta á alla, allavega ekki mengandi stóriðju eins og fram kemur í stórgóðu myndbandi.

Þingskjal 1109 um ívilannir til PCC vegna stóriðju á Bakka Áætlað er að þær ívilnanir sem ríkið veitir til verkefnisins vegna frávika frá sköttum og gjöldum, þ.e. lægra tekjuskattshlutfall og undanþága frá almennu tryggingagjaldi og stimpilgjaldi, geti verið um 100–150 m.kr. á ári eða um 1–1,5 mia.kr. á 10 ára tímabili frá því að starfsemin hefst.

Í umræðu á Alþingi spurði Svandís Svavarsdóttir í tengslum við meinta skattasniðgöngu stóriðjuvera á Íslandi:

Hvers vegna hefur ekkert verið gert til að koma í veg fyrir þetta?

Flokkar: Stjórnmál og samfélag

Miðvikudagur 21.9.2016 - 14:39 - FB ummæli ()

Ríkisfréttir ohf.

Ronald Reagan sagði eitt sinn að ein af meginreglum stjórnsýslunnar mætti skilgreina samkvæmt eftirfarandi:

If it moves, tax it. If it keeps moving, regulate it. And if it stops moving, subsidize it.

Illugi Gunnarson og Ragnheiður Elín Árnadóttir eru tveir af þeim þingmönnum sem kjósendur Sjálfstæðisflokksins hafa hafnað af því að þeir öðrum fremur hafa staðið að innleiðingu ofangreindrar meginreglu.

Með tilkomu netsins hefur aldrei verið auðveldara eða ódýrara að stofna eða reka fjölmiðla. Í raun mætti setja upp heila sjónvarpsstöð í fjórfaldri háskerpuupplausn af hvaða nemenda- áhugamanna- eða íþróttafélagi sem er.

Vissulega er skiljanlegt að Helgi Hjörvar telji það ,,ganga gegn góðu hófi“ að aðrir fjölmiðlar en RÚV séu ekki á framfæri skattgreiðenda en hvaða hagsmuni sér Illugi ,,nauðsynlega“ í slíku fyrirkomulagi?

Verður_að_styrkja_rekstrarumhverfi_fjölmiðla___RÚV

Flokkar: Stjórnmál og samfélag

Miðvikudagur 21.9.2016 - 13:46 - FB ummæli ()

Lýðheilsufræðin fá falleinkun

Í umræðunni um viðskiptafrelsi með áfengi hafa ekki ómerkari stofnanir en Landlæknir, Kári Stefánsson og fjöldi lýðheilsufræðinga, talað afdráttarlaust um orsakasamhengið á milli aukins aðgengis, aukinnar neyslu og verri lýðheilsu þegar áfengi er annarsvegar.

Engu skiptir að engri tölfræði sé til að dreifa um slíkt, hvort heldur er hérlendis eða erlendis.

Nýlega kom út skýrsla um áhrif þess að opnuinartími kráa í Bretlandi var gefin frjáls, nokkuð sem lýðheilsufræðingar flokka sem aukið aðgengi. Skemmst frá því að segja að hræðsluáróður stjórnlyndra einstaklinga reyndist með sama hætti og íslendingar þekkja.

Bloomberg fjallar svo um fækkun kráa.

Closing_time

Flokkar: Stjórnmál og samfélag

Þriðjudagur 20.9.2016 - 09:42 - FB ummæli ()

Misskilningur á misskiptingu

Einhver þrálátasti misskilningur vinstri manna er að misskipting auðs (ekki bara tekna) sé meginástæða þess að hinir efnaminni séu efnaminni. Sú kenning byggir á þeirri grunnforsendu að auður eins sé annars manns tap – að auður sé fasti sem hvorki vex né dragist saman og að ef auður eins aukist, hljóti hann að minnka hjá öðrum.

Engu er líkara en að sögurnar af nískustu önd allra tíma,  Jóakim hafi verið lagðar til grundvallar en peningar auð-andarinnar enduðu allir í peningatanki og urðu engum til gagns nema Jóakim til baðferða.Jóakim önd

Samt var peningatankur andarinnar í Andabæ en ekki í Karíbahafi.

Sem dæmi þá myndi framangreind bábiljukenning gera ráð fyrir að sú verðmætaukning sem varð á óáþreifanlegum eignum Marc Zuckenberg hafi ollið því að hinir efnaminni í heiminum hafi það verr, óháð því hvort þeir hinir sömu noti eða hafi gagn af samfélagsmiðlinum Facebook nú eða þeim fjármunum sem frumkvöðullinn gefur til góðgerðarmála.Mark_Zuckerberg_Sold__285_Million_In_Facebook_Stock_In_Past_Month_For_Charity

Ljóst er að Píratar eru lengst til vinstri hér á landi með það meginmarkmið að útrýma eignarrétti alfarið og gildir þá einu hvort um er að ræða sköpunarverk einstaklinga í afþreyingariðnaði, hugbúnaði eða öðru því sem í dag nýtur verndar samkvæmt eignarréttarákvæði stjórnarskrár.

Myndin er án höfundarréttar

Myndin er án höfundarréttar

Þetta kalla píratar ,,afnám eigendavalds“ samfara upptöku ,,borgaralauna“ Flokkurinn telur jafnframt að 40-50% atvinnuleysi sé ákjósanlegt.

Eignfærsla fiskveiðikvóta á efnahagsreikning útgerðarfélaga er augljóst hagsmunamál fyrir hluthafa slíkra félaga.

Það sem kallað er ,,þjóðareign“ á kvóta færir hinum almenna borgara hinsvegar ekki neitt enda ekkert sem einstaklingar geta selt, nýtt eða veðsett sjálfum sér eða öðrum til hagsbóta.

 

Flokkar: Stjórnmál og samfélag

Þriðjudagur 6.9.2016 - 15:38 - FB ummæli ()

Ræningjar undir réttu flaggi?

Þekkt er að oft komast lýðskrumarar til valda í kjölfar þjóðaráfalla. Eftir hrun var engu er líkara en að íslenska þjóðin hefði ákveðið að taka sitt sprengjuáfall út á bankamönnum sem nú hefur snúist upp í óþol gegn einhverskonar óhelgu sambandi stjórnmála og fjármála. Nú er krafan eitthvað nýtt, eitthvað annað og sannanlega eru Píratar einmitt eitthvað annað. Fylgismenn flokksins hafa svo sannfærst um að hugtökin vinstri og hægri séu úreld sem er grundvallarmisskilningur.

Myndin er án höfundarréttar

Myndin er án höfundarréttar og öllum frjáls til afnota.

Píratar hafa verið einstaklega færir í að sigla undir að því er virðist fölsku flaggi en fátt er fjær sanni því Píratar eru sannanlega ræningjar. Á síðasta þingi tókst flokknum að halda uppi trúverðugri mynd frjálslyndis og framfara, fyrst og fremst með því að taka aldrei afstöðu en viðhalda ímynd róttækni. Í frumvarpi til viðskiptafrelsis með áfengi var flokkurinn bæði með og á móti, m.a. vegna þess að Birgittu finnst íslendingar ,,ömurlegir“ Helst eru það tónlistar og kvikmyndagerðarfólk  sem hafa slegið varnagla við stefnu flokksins um afnám hugverkaréttar. Fáir hafa hinsvegar áttað sig á samhenginu og hvernig það ákveðna mál í raun tengist stefnu flokksins um afnám eignarréttar. Í nýlegu tímariti MAN er athyglisvert viðtal við einn af hugmyndasmiðum Pírata, Smára McCarthy þar sem segir:

Átakapunktur í íslenskri pólitík er um hvort og þá hvernig beita eigi skattkerfinu sem jöfnunartæki eða eingöngu sem tekjuöflunartæki ríkisins. Ég er ekki viss um að hægt sé að aðskilja þetta svona eins og gert er. Á móti þessari aðferð höfum við í staðinn fyrir að taka af ríka fólkinu leiðir….. þannig að síður verði hægt að verða auðmaður“

Í þessu samhengi er mikilvægt að fólk átti sig á muninum á tekjum og auði. Vissulega hafa vinstri menn stundað eignaupptöku með hinum rangnenfnda auðlegðarskatti auk fasteignagjalda og aldrei farið leynt með endanlegt markmið sitt með 100% tekjuskatt en útrýming eignarréttar er klárlega ,,eitthvað annað“

Í sæluríki sínu vilja Píratar útiloka möguleika einstaklinga til þess að búa sér í haginn ,,verða auðmenn“ uppskera eins og til er sáð. Ekki á bara að fyrirbyggja að vinsæll tónlistarmaður eða forritari auðgist heldur vilja Píratar ræna öllum eignarrétti í nafni sinnar brengluðu sýnar á réttlætið. Og hvað liggur betur við höggi heldur en einmitt kvótakerfið í fyrstu atrennu með nýrri stjórnarskrá? (hér er þó ekki átt við mjólkurkvóta því í þeirri starfsgrein er jú engin arðsemi til að ásælast)

Merkilegt nokk virðast allmargir rétthafar tónlistar og myndefnis taka undir afránshugmyndir pírata á rétthöfum fiskveiðikvóta en telja sinn eignarrétt engu að síður réttmætann og einfaldlega skilja ekki samhengið í afnámi eignarréttar á tónlist og þjóðnýtingar á eigum útgerðarmanna. Menn geta svo bara velt fyrir sér hvað verður um laxveiðikvóta í ám þegar búið verður að þjóðnýta fiskveiðikvóta í sjó, virkjun á bæjarlæknum eða gras á túnum svo nokkur dæmi séu tekin.

Sú ríkisstjórn sem nú er við það að kveðja getur því miður ekki státað sig af einni einkavæðingu og útgjöld til stofnana hafa blásið út óháð því hvort eitthvað gagn sé af starfseminni. Þessum afrakstri lýsir Smári þannig að:

…stöðugt er verið að einkavæða í þeim tilgangi að stela peningum af ríkinu. Það er mjög sjaldan einkavætt í öðrum tilgangi.

Hér gæti Smári verið að vitna til þess þegar hið opinbera afsalaði sér einokunarsölurétti á símtækjum, eldspítum og hárvötnum, Ferðaskrifstofa Ríkisins og Ríkisskip voru seld og að ekki sé nú minnst á Áburðar og Sementsverksmiðjuna, allt saman þjófnaður sem Smári ,,eitthvað annað“ stjórnmálamaður sér sárt á eftir.

Vissulega er ekkert nýtt við það að vinstri menn stofni nýjar kennitölur um sína samfélagsverkfræði í baráttunni gegn einstaklingsfrelsi og eignarrétti. Frá stofnun Sjálfstæðisflokksins hafa a.m.k. 11 flokksbrot litið dagsins ljós sem blessunarlega hafa flest hver dáið drottni sínum úr austri:

 1. Kommúnistaflokkur Íslands 1930-1938
 2. Sameiningarflokkur alþýðu – Sósíalistaflokkurinn 1938-1968
 3. Alþýðubandalagið 1968-1999
 4. birgitta

  Næsti forsætisráðherra Íslands?

  Alþýðuflokkurinn 1916-2000

 5. Bandalag Jafnaðarmanna 1983-1987
 6. Þjóðvaki 1994-2000
 7. Samfylkingin 1999-2016
 8. VG 1999-
 9. Borgarahreyfingin 2009-2012
 10. Björt Framtíð 2012-2016
 11. Píratar 2012-

Jafn réttur gagnvart lögum, eignarréttur og einstaklingsfrelsi hefur verið undirstaða velferðar hér á landi hingað til og svo mun verða áfram, sama hvað þjófum og ræningjum kann að finnast.

Flokkar: Stjórnmál og samfélag

Eyjan Media ehf. - Kringlunni 4-12, Reykjavík - eyjan(hjá)eyjan.is